รวยมาก ก็บ้ามาก             ถ้าบอกว่า ยิ่งรวยมากจะยิ่งบ้ามาก คงไม่มีใครอยากรวยกันแล้ว   ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือประเทศก็ตามและถ้าพูดถึงประเทศที่ร่ำรวยแล้วปัจจุบันแม้แต่สหรัฐอเมริกายังต้องยกให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในโลก แต่เราอย่าเพิ่งไปอิจฉาความรวยของเขาเลย   เพราะว่ามีข่าวมาแล้วว่า  ญี่ปุ่นยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่าใด  ร่ำรวยมากขึ้นเท่าใด  ก็ดูเหมือนว่าประชาชนจะยิ่งขาดการดูแลสภาพจิตใจของกันและกันมากขึ้นเท่านั้น     นี่เองเป็นสาเหตุของการเป็น โรควิกลจริตตามมา   โดยเฉพาะในหมู่คนชรา   เหตุที่คนชราขาดการดูแลก็เพราะลูกหลาน เอาแต่เพลินกับการสร้างชาติ  พัฒนาประเทศ  จนลืมว่าพ่อแม่  ปู่ ย่า ตา ยายเหงาจนเป็นบ้าไปแล้ว              ซึ่งคนชราในญี่ปุ่นนับวันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ   จากสถิติเมื่อปีที่ผ่านมา  คนชราที่มีอายุ  65 ปีขึ้นไปมีมากถึง  13.8 ล้านคน   ปรากฏว่ามีผู้ป่วยเป็น โรควิกลจริตถึงกว่า  6 แสนคน   โรคนี้เกิดขึ้นเพราะความเหงา ภายหลังเกษียณอายุงานแล้ว   คนชราเหล่านี้จะเริ่มรู้สึกว่า ตนเองไม่มีประโยชน์  ทั้งยังปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  ทำให้จิตเริ่มแปรปรวน    มีอาการวิกลจริตไปเลยและยังพบว่ามีเลือดออกทางสมองด้วย   ซึ่งแพทย์เองก็ยอมรับว่า   โรคอย่างนี้รักษาให้หายได้ยาก  จึงเข้าทำนองว่า  ยิ่งรวย ก็ยิ่งบ้ามาก