ผมรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้ง เวลาอำพล ลำพูนบอกให้ยก..มือขวา..ขึ้น เวลาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ต

รู้สึกสงสัยว่าทำไม หัวเอียงซ้าย มันไม่ดีตรงไหน

ทำไม มือซ้ายจะต้องป้าย...

แล้ว อุตราวรรต..เวียนซ้าย ถึงใช้กับงานอวมงคล

จึงขอใช้บันทึกนี้ เป็นที่ระบายของพวก.ร้อยละสิบ ชนส่วนน้อย อย่างผม