วันนี้ได้อุ้มเจ้าตัวน้อยมาที่หอผู้ป่วย  เพื่อมาหาคุณแม่ที่กำลังขึ้นเวรบ่ายครับ    มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณพยาบาลที่กำลังปฏิบัติงานอยู่

     วันนี้มีการรับผู้ป่วยไว้ในหอผู้ป่วยใน  และเป็นผู้ป่วยจากข้างนอก  และไม่ผ่านกระบวนการปกติ ทำให้เกิดปัญหาที่มองเห็นได้หลายประเด็น เช่นไม่มีการบันทึกที่สมบูรณ์  ที่ห้องฉุกเฉินไม่มีการดูแลตามปกติก่อนเข้ามา  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านในเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจในแนวทาง  และตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น....

      โดยมองว่าน่าจะนำประเด็นที่เกิดขึ้นมาทำการทบทวนกับผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะใช้เวทีของทีม PCT  เพื่อการทบทวนในการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป  โดยการเข้าร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย

       หลังจากที่ได้ลปรร  กันไป  ผมก็ได้อธิบายและชี้ให้เห็นว่านี่คุณกำลังพัฒนาคุณภาพงานอยู่นะ  เพราะว่าคุณเห็นโอกาสการพัฒนา  ปัญหาและโอกาสเล็กๆเหล่านี้ละครับ  เมื่อเราทำไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อย  จนในที่สุดก็ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

     และเมื่อเราทบทวนไปสักระยะเราก็อาจจะมีประสบการณ์และทักษะในการมองและแก้ไขปัญหามากขึ้นและในที่สุดก็จะนำไปสู่การมองปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้  และการทำงานของเรา  การพัฒนาของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ  ตัวเราเองก็จะได้รับการพัฒนาจากการที่เราพยามที่จะพัฒนางานด้วยครับ

            ขอขอบคุณ   คุณ Nee ครับ  ที่ทำให้เกิดการ ลปรร  นี้ครับ

                                           FA....