เมื่อวันที่ 19 ม.ค.50 กลุ่มงานรังสีวิทยาได้ประชุมแนวทางการแชร์ประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละบุคคลที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความประทับใจ มาเล่าสู่กันฟัง โดยคุณมาโนช เทพสุภา จะมีประสบการณ์มากที่สุด เรื่องเล่าของแต่ละคนจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความประทับใจและเป็นอย่างไรบ้างนั้น ค่อยมาตามกันต่อ ตอนนี้เกริ่น ๆ ก่อนนะคะ