บัณฑิตศึกษาของไทย

  ติดต่อ

          ผมมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยบ้าง   แต่ไม่มากนัก   จึงไม่มั่นใจว่าข้อสังเกตต่อไปนี้จะถูกต้องแค่ไหน   และตรงกับในสถาบันใดบ้าง

  • มหาวิทยาลัยไม่มี "เวที" ฝึกคิดแบบ focus ให้แก่นักศึกษา
  • ไม่มีเวทีฝึกตั้งโจทย์วิจัย   นักศึกษาจึงตั้งโจทย์วิจัยไม่เป็น
  • ไม่มีเวที/กลไก   ให้นักศึกษาเรียนรู้จาก peers
  • นักศึกษาได้รับการฝึกให้เป็น "ผู้เชื่อ" (believers) ไม่ใช่ฝึกให้เป็น "ผู้สงสัย" (skeptics)
  • สกอ. สอดส่องดูแลระบบบัณฑิตศึกษาของชาติไม่เป็น   ใช้วิธีดูแลกระดาษ   ไม่ได้ดูแลกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย  และที่นักศึกษาได้รับการฝึกฝน

          ขออภัยที่บันทึกนี้ผิดหลักของการบันทึกบล็อกและ KM  คือ ไม่เน้นความชื่นชม

วิจารณ์   พานิช
๑๕ ม.ค. ๕๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 73995, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-21 22:03:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สภามหาวิทยาลัย#บัณฑิตศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • อยากบอกอาจารย์ว่า ถูกต้องนะครับ