AAR ของการสัมมนา KM  ทุกคนจะต้องมีเป้าหมายในอนาคต ว่าอยากได้อะไร เป็นการให้รางวัลกับตัวเอง

 การที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องฝ่าฟันอุปสรรค์หลาย ๆ อย่าง หนทางของทุกคนไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบทุกคน แต่ทุกคนสามารถให้รางวัลแก่ตัวเองได้