CQI ในการพัฒนาคุณภาพ

การใช้เทคนิค CQI/KM ในการพัฒนาคุณภาพ
          การศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่ได้ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพเพียงอย่างเดียว ได้ศึกษาในเรื่องการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพด้วย ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ปลอดภัย (safe), ได้ผล (effective), ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient centered), ทันเวลา (timely), คุ้มค่า (efficient) และเป็นธรรม (equitable)

         ในเรื่องการใช้เทคนิค CQI/KM ในการพัฒนาคุณภาพ เราได้รับความรู้จาก อ.พัชรี และ อ.จันทรัศม์ จากที่เราไม่เคยรู้เรื่องราวของ CQI เลย เราก็มาเพิ่มความรู้ความเข้าใจว่า สามารถวัดคุณภาพบริการ จากมาตรฐานวิชาชีพและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

          การพัฒนาคุณภาพ เริ่มจากปัญหาคุณภาพที่พบ จากนั้นสร้างทีมงาน ทีมสนับสนุน เครือข่ายการเรียนรู้ (CoP) และใช้วงจร P-D-C-A Cycle 1-2-3 รอบ ในการพัฒนา ซึ่งก็มีหลายเทคนิคที่ใช้ ได้แก่ เทคนิคการวางแผนงาน เทคนิคการวางระบบงาน เทคนิคการทำ KM เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และเทคนิคการสร้าง CPG

          ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ได้แก่

          1.  เลือกโอกาสพัฒนา

          2.  ทำความเข้าใจระบบ

          3.  ประเมินสถานการณ์

          4.  วิเคราะห์ทางเลือก

           5.  เข้าสู่วงล้อ P-D-C-A

         จากนั้น อ.พัชรี ได้ยกตัวอย่างของการพัฒนาคุณภาพงานต่าง ๆ ซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น ก็พอจะเป็นแนวทางให้เราดำเนินการตามใบกิจกรรมที่ 4 ได้ดีขึ้น พวกเราก็คงต้องขอรบกวนอาจารย์ช่วยดูงานที่เราจะพัฒนาคุณภาพ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอคำแนะนำอีกมาก...ค่ะ

                                      นันท์นภัส สุขใจ

                          นศ.การพัฒนาสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 4

                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 73985, เขียน: 23 Jan 2007 @ 16:06 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 11:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)