เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

*เป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมฯ
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
- รับประสบการณ์ใหม่ๆ
- เรียนรู้การทำงานแบบใหม่ๆ
- เปิดโลกทัศน์ในการทำงาน
*สิ่งที่ท่านได้กว่าที่คาดหมาย
- ความรู้ใหม่ๆในการใช้เทคโนโลยี
* สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหมาย
- เวลาที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
* คำแนะนำหากมีการประชุมแบบนี้อีก
- มีเวลาในการประชุมมากกว่านี้
*สิ่งที่ท่านจะกลับไปทำ
- นำประสบการณ์ที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่อไป
- นำเอาแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น (0)