GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Kaekai)

KM

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop)  การจัดการความรู้  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2550  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้   สิ่งที่หวังจากการเข้าร่วมอบรมครั้งนีคือ   ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้  และเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติการจัดการความรู้  และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้  ซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายต่อไป 

คำแนะนำจากการอบรมในวันนี้  อยากจะให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างคณะต่าง ๆ  ของแต่ละสายงาน  ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดเครือข่าย  KM  ของแต่ละสายงานภายในชุมชน  มมส  เพราะเชื่อว่าหลาย ๆ  คนยังไม่มีความรู้ในเรื่อง  KM  และไม่รู้ว่าจะแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการไหน  อย่างไร

ต้องขอบขอบคุณคุณวิชิต  ชาวะหา  และอาจารย์อดุลย์  บุญฉ่ำ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่บุคลากรในวันนี้นะคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): artkamsu
หมายเลขบันทึก: 73976
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

ดีมากครับ

ขอบคุณมากนะคะที่ชมเพื่อให้กำลังใจ  จะศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ จ๊ะ

ถึง พี่เก๋

 • เข้ามาเยี่ยมครับ คงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนี้
 • อย่างให้บันทึกขาดหายไปนานนะครับ
 • การทบทวนหลังกิจกรรมเป็นหัวใจของ KM เลยนะครับ

กัมปนาท

 • อย่าลืมชวนชาวศิลปกรรมาเขียนบันทึกด้วยนะครับ
 • จะได้มีเพื่อนในแวดวงศิลปะเพิ่มขึ้น
 • ศิลปกรรมศาสตร์ มมส มาแรงแซงหน้าในอีสานนะครับ น่าชื่นชม
 • รอมาเขียนบันทึกอีก
 • โอยอยากอ่านครับ
 • ขอบคุณมากเลยนะคะน้องแจ๊ค  คุณออต    และคุณขจิต ฝอยทองที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจ
 • ยังสร้าง Blog  ไม่ค่อยเก่งค่ะ  มีแต่พื้น ๆ  ตกแต่งก็ไม่เป็นเลยค่ะ
 • ส่วนมากจะชอบอ่านและก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่รู้บ้าง 
 • จะพยายามเขียนบันทึกเพื่อให้ชาว  KM  อ่านและ  ลปรร  ต่อไปนะคะ