เรียนๆๆๆ

เฮ้อ

เรียนวันนี้พี่ไป๋ให้นักศึกษาออกไปอ่าน Quizzที่ทำมา โดยเลือกสุ่มๆจากที่พี่ไป๋อ่านแล้วน่าสนใจ เราไม่ได้ออกไปอ่านหรอกเพราะกะจะส่งหลังคลาส กลัวโดน 555 ป่าวหรอกที่จริงเข้าห้องวันนี้สายแล้วตะหาก

คำตอบที่ตอบมีดังนี้

1.       ตอบ  ประเทศไทยแบ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 3  segment ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ -          วัยเด็ก คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 5 12 ปี ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง เช่น การเล่นเกมส์ออนไลน์ มีการค้นคว้าหาความรู้บ้างแต่ไม่มากนัก -          วัยรุ่น คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 13 18 ปี ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พบว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเช่นเดียวกัน เช่น การเล่นเกมส์ออนไลน์  การ Chat หาเพื่อนคุยทางอินเทอร์เน็ต ฟังเพลงออนไลน์ ดาวโหลดความบันเทิงต่างๆจากอินเทอร์เน็ต แต่กลุ่มนี้จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่กว้างขวางมากขึ้น คือ นอกจากจะใช้เพื่อความบันเทิงแล้วยังมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้มากขึ้นอีกด้วย-          วัยผู้ใหญ่ คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 19 50 ปี ผู้ใช้กลุ่มนี้ยังคงมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงและค้นคว้าหาความรู้ แต่จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานมากขึ้น เช่น การติดต่อประชาสัมพันธ์ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การประชุมออนไลน์ เป็นต้น   2.       ตอบ หลักการ 4P  คือ การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ประกอบด้วย-          Price หลักการตั้งราคาต้องมีราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ-          Place สถานที่ขายสินค้าต้องเป็นสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย-          Product  สินค้าต้องมีคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย-          Promotion  ต้องมีลักษณะการโฆษณาที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้สนใจสินค้าที่เรานำเสนอการประยุกต์ใช้หลักการ  4P กับ segment ใหญ่ ซึ่งในที่นี้ segment ใหญ่ คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง ดังนั้นหากเราจะนำหลัก 4P มาใช้ในการวางแผนสามารถทำได้ดังนี้ เนื่องจากลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นลักษณะสินค้าที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มนี้ได้จะต้องมีความทันสมัย และอยู่ในกระแสที่กำลังเป็นที่นิยม  เช่น การดาวโหลดริงโทน เพลงที่จะให้วัยรุ่นโหลดจะต้องเป็นเพลงที่ใหม่ล่าสุดและเป็นเพลงของศิลปินที่วัยรุ่นชื่นชอบ ในด้านของราคาการตั้งราคาจะต้องคำนึงถึงกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้า โดยกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จ่ายในระดับหนึ่งเนื่องจากยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองดังนั้นราคาที่ตั้งจะต้องไม่สูงเกินไปและราคาจะต้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าด้วย อีกทั้งสถานที่ในการขายสินค้าจะต้องเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นจึงควรวางขายสินค้าในเวปไซต์ที่กลุ่มวัยรุ่นรู้จักและมักจะเข้าไปเยี่ยมชม นอกจากกลยุทธ์ทั้งสามข้างต้นแล้วเราจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ปัจจัยด้านการโฆษณาก็มีความสำคัญ กล่าวคือ เราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เช่น ใช้พรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณาเป็นศิลปินหรือดาราที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่น หรือมีการแจกของแถมที่ถูกใจวัยรุ่นกล่าวโดยสรุปคือเราจะต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 ปัจจัยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการทำการตลาดเพื่อให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการและตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางฟ้าหลงทาง

คำสำคัญ (Tags)#เห้อ

หมายเลขบันทึก: 73970, เขียน: 23 Jan 2007 @ 15:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)