การอบรม Web blog และการจัดกิจกรรม KM

blog KM

          งานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม อบรม Web blog และ KM ในวันที่ 23 มกราคม  2550 การจัดกิจกรรมอบรม Web blog ได้รับเกียรติจาก คุณทวีทรัพย์  สุนันตา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดงานการเงินและพัสดุ  เป็นวิทยากรบรรยาย  ด้วยความเป็นกันเองของคุณทวีทรัพย์  ทำให้มีผู้สนใจซักถามรายละเอียดอย่างเป็นกันเอง  เป้าหมายสำคัญของการจัดอบรม Web blog โดยให้เจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย  ก็ด้วยเหตุผลคือ  ต้องการให้บุคลากรในหน่วยงานทราบว่าบัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากรบรรยายประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่งเพื่อให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เล่าสู่กันฟัง ซึ่งเป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงของคุณทวีทรัพย์  ได้ถูกถ่ายทอดถือเป็นกระบวนการหนึ่งของ KM

             หลังจากอบรม Web  blog งานนโยบายและแผน ได้จัดกิจกรรม KM    ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี  ท้วมใจดี  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นวิทยากรจัดทำกิจกรรม  การจัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางานของตนเอง" แก่นความรู้จากกิจกรรมดังกล่าว มีดังนี้

              1.  การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

               2.  ความร่วมมือ

               3.  การวางแผน

               4.  ความคิดสร้างสรรค์

               5.  โอกาส

               6.  การจัดเก็บเอกสาร

               7.  การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

               8.  ความอดทน

                นับเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งที่ชาวบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เราได้เห็นความคิดของคนอื่น ๆ  อาจเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเพื่อให้เราคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tuiplanning

คำสำคัญ (Tags)#blog#web#km#อบรม#และกิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 73961, เขียน: 23 Jan 2007 @ 14:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

แวะมาอ่านและเยี่ยมเยียน...

  • ขอขอบคุณครับ