รายชื่อผู้เข้าร่วม "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" รุ่นที่2

PAN

แจ้ง Confirm รายชื่อและขอแจ้งปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" รุ่นที่ 2 เนื่องจากเต็มจำนวน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้  KM” รุ่นที่ 2 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2550            

 1.   รศ.สุวิมล เขี้ยวแก้ว                                          เขตการศึกษาตรัง
 2.   ผศ.เจิดจรรย์ ศิริวงศ์                                        คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3.  ผศ.พนาลี ชีวกิดาการ                                     คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4.   ผศ.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์                             คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 5.  รศ.วัลลภ สันติประชา                                    คณะทรัพยากรธรรมชาติ      
 6.   ผศ.ชุติมา ตันติกิตติ                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
 7.   รศ.วุฒิพร พรหมขุนทอง                               คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 8.   รศ.อุรีพร เล็กกัต                                              คณะทันตแพทยศาสตร์        
 9.   ผศ.สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย                             คณะทันตแพทยศาสตร์   
 10. อาจารย์สุดศิริ หิรัญชุณหะ                            คณะพยาบาลศาสตร์
 11. ผศ.โสเพ็ญ ชูนวล                                           คณะพยาบาลศาสตร์
 12. อาจารย์สุวิณา รัตนชัยวงศ์                             คณะแพทยศาสตร์   
 13. นางชวดี นพรัตน์                                            คณะแพทยศาสตร์
 14. ผศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์                                คณะแพทยศาสตร์
 15. รศ.ธวัช ชาญชญานนท์                                 คณะแพทยศาสตร์       
 16. ผศ.มยุรี วศินานุกร                                          คณะแพทยศาสตร์   
 17. ผศ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์                              คณะแพทยศาสตร์      
 18. รศ.สนั่น ศุภธีรสกุล                                        โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย      
 19.   ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา                                    คณะรัฐศาสตร์
 20. ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ                               คณะวิทยาการสื่อสาร
 21. อาจารย์นุวรรณ ทับเที่ยง                                คณะวิทยาการสื่อสาร                     
 22. อาจารย์จารียา  อรรถอนุชิต                              คณะวิทยาการสื่อสาร         
 23. อาจารย์มูอัสซัล  บิลแสละ                                คณะวิทยาการสื่อสาร        
 24. อาจารย์อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว                           คณะวิทยาการสื่อสาร
 25. อาจารย์พัชรา ศุภธีรสกุล                               คณะวิทยาศาสตร์       
 26. ผศ.ทัศนา วิกยานนท์                                      คณะวิทยาศาสตร์
 27. รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์                                  คณะวิทยาศาสตร์       
 28. รศ.ดวงพร คันธโชติ                                       คณะวิทยาศาสตร์       
 29. ผศ.อำนาจ เปาะทอง                                       คณะวิทยาศาสตร์        
 30. ผศ.อภิชัย ชูปรีชา                                            คณะวิทยาศาสตร์    
 31. รศ.วราภรณ์ ตันรัตนกุล                                 คณะวิทยาศาสตร์
 32. ดร.ฟูกิจ  นิลรัตน์                                            คณะวิศวกรรมศาสตร์
 33. ผศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ                        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 34. นายวาที ทรัพย์สิน                                          คณะศิลปกรรมศาสตร์          
 35. อาจารย์นุชนาฏ ใจกล้า                                 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 36. ผศ.จิตราภรณ์ เชิดชูพงษ์                               คณะศิลปศาสตร์
 37. อาจารย์ธีริศรา ผลเกิด                                    คณะศิลปศาสตร์
 38. อาจารย์สมฤดี คงพุฒ                                      คณะศิลปศาสตร์  
 39. รศ.ปัญญา เทพสิงห์                                        คณะศิลปศาสตร์  
 40. ผศ.มาลี สบายยิ่ง                                              คณะศิลปศาสตร์
 41. ผศ.ศรีสุพร ช่วงสกุล                                      คณะศิลปศาสตร์
 42. อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล                       คณะศึกษาศาสตร์
 43. นางจุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์                                 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 44. นางจรีย์ ควรหาเวช                                        ศูนย์คอมพิวเตอร์
 45. นางประภัสสร สุขพฤกษ์                              ศูนย์คอมพิวเตอร์
 46. นางสาวพิกุล แก้วน้อย                                   ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม      
 47. นางสดุดี กุลสิรวิชย์                                        ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม      
 48. นางอัญชลี ทองคง                                          ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
 49. นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล                           ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้      
 50.   นางอรศิริ ผลกล้า                                            สำนักวิทยบริการ
 51. รศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล                                     สำนักวิจัยและพัฒนา
 52. อาจารย์อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ                   สำนักวิจัยและพัฒนา        

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#km#เรียนรู้#โครงการ#ชื่อ#ชวนคิด#ชวนดู

หมายเลขบันทึก: 73969, เขียน: 23 Jan 2007 @ 15:25, แก้ไข, 17 Jun 2012 @ 18:36, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (14)

ว้าว  บล็อกสวยจัง  สาระคงเยอะ เนอะ  อิ อิ เย้ากันเล่นนะคะ

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากรายชื่อที่แจ้งตอบรับมีจำนวนมากกว่า รายชื่อที่คณะทำหนังสือส่งออก  ไม่ทราบว่า มีบางท่าน แจ้งรายชื่อโดยตรงไปยังกองการเจ้าหน้าที่เลยรึเปล่า

ไว้พรุ่งนี้ พี่ค่อยเช็คกับหนูแป้น อีกทีนะจ๊ะ

เมตตา
เขียนเมื่อ 23 Jan 2007 @ 17:12
หนูแป้นคงซ้อม นำงานประจำขึ้น blog  สำหรับใช้ในวง ภายในใช่มั๊ยคะ...
แล้วพี่อัมพร เข้าสังเกตการณ์ได้ปะ!
PAN
เขียนเมื่อ 25 Jan 2007 @ 10:30
ได้ค่ะ เพื่อพี่อัมพร ได้เสมออยู่แว้ว
ขอบคุณค่ะ นู.....แปด....แป้น.........
อิ่มจิต
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 07 Feb 2007 @ 19:14

ขอบคุณค่ะ นู๋แป้น
รู้สึกว่า blog นี้ จะหวานเป็นพิเศษ
เพื่อต้อนรับวันแห่งความรัก หรือเปล่า?

พี่เม่ย
เขียนเมื่อ 07 Feb 2007 @ 19:23
น้องแป้นคะ
 • พี่เม่ยเข้าสังเกตการณ์ค่ะ ไม่ได้เข้าร่วมอบรมนะจ๊ะ...
 • แจ้งมาเพื่อที่จะได้มีที่สำหรับผู้สนใจเพิ่มอีก 1 ที่นั่งไงคะ
PAN
เขียนเมื่อ 08 Feb 2007 @ 09:32

ได้เลยค่ะพี่เม่ย ความจริง เรารับแค่ 50 คนเอง เนี่ยก็เกินโควต้าอยู่อะค่ะ

เมตตา
เขียนเมื่อ 08 Feb 2007 @ 09:46
แป้นจ๊ะ...พี่ขอช่วยไปที่สำนักประกันขอ ไฟล์ล่าสุด ของตัวบ่งชี้ 5.2 ที่รายงาน km ส่งให้พี่ทาง อีเมลนะคะ...พี่พยายาม lode เองจากเว๊บสำนักเขาไม่สำเร็จ...ช่วยด่วนนะคะ...เดี๋ยวจะส่งกลับไปให้อีกที ขอบคุณค่ะ
เมตตา
เขียนเมื่อ 08 Feb 2007 @ 09:47
ลืมชมว่ารูปสวยจังคะ..
PAN
เขียนเมื่อ 08 Feb 2007 @ 11:44

ได้รับเมลล์รึยังคะ

อิอิ รูปสวยเพราะคนถ่ายเป็นปู้ชายค่ะ เลยต้องยิ้มหวานเป็นพิเศษ อิอิ

PAN
เขียนเมื่อ 08 Feb 2007 @ 11:47

ขอบคุณค่ะ อาจารย์อิ่มที่เคารพรัก คิดถึงจังเยย

ต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะ แต่สำหรับอาจารย์ ซึ่งเปรียบเสมือนแม่ หนูรักอาจารย์ทุกวันเลยI Love You

PAN
เขียนเมื่อ 09 Feb 2007 @ 16:31
ผศ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอยกเลิกการเข้าอบรม
พี่หยก
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 12 Feb 2007 @ 16:25
ดีจังเลยค่ะ บลอกจะได้ work ...ขอชมว่าเจ้าของบลอกงามม้ากมากค่ะ