New School Forum เวทีใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1

Napintorn

         เมื่อวันที่  20  มกราคม  2550  ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของ  New  School  Forum  เวทีใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน    ครั้งที่  1  ซึ่งจัดโดย  โครงการวารสารนิวสกูล  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  (สวร.)  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  และ  สคส. 

         โดยต้องการเปิดโอกาสและเปิดเวทีหรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  และการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน   เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ไปเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ  ต่อไป  

         ทางผู้จัดมีกำหนดจัดเวทีฯ  แบบเดียวกันนี้อีก  3  ครั้ง    คือ   
        
-         ภาคใต้  จัดที่  โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ  จังหวัดสงขลา  วันที่  27  มกราคม  2550 
        
-         ภาคเหนือ  จัดที่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  3  กุมภาพันธ์  2550
        
-         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดที่  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2550          

         สำหรับเวทีครั้งที่  1  นี้  ได้กำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้  3  ประเด็น  คือ  
        
1.     นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
       
2.     นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเน้นไปที่กิจกรรมและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
       
3.     นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวและชุมชน 

สำหรับขั้นตอนการรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีนั้น   ทางคณะทำงาน  จะเชิญชวนให้ครูอาจารย์  สถานศึกษา  องค์กรชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ได้เสนอแนวคิดและประสบการณ์  (เรื่องเล่า)  ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะในการเรียนรู้ทั้ง  3  ด้านข้างต้นมาให้คณะทำงานก่อน   ซึ่งการเชิญชวนจะดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายของคณะผู้ร่วมจัด  มีการเชิญชวนโดยตรง  และการประกาศผ่านสื่อประเภทต่างๆ  เช่น  จดหมาย  อีเมล์  จดหมายข่าว  Website  เป็นต้น 
        
เมื่อได้รับเรื่องเล่ามาแล้ว  คณะทำงานจะอ่านเรื่องเล่าที่ได้รับ  และในบางรายคณะทำงานจะติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  หลังจากนั้น   คณะทำงานจะนำเรื่องเล่าเหล่านั้นมาคัดสรรและคัดเลือกเรื่องเล่าที่ตรงกับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง  3  ประเด็น  รวมทั้งเชิญเจ้าของเรื่องเล่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเวทีฯ  โดยในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ  30  คน  ได้รับทราบขั้นตอนการคัดเลือกคัดกรองผู้เข้าร่วมเวทีฯ  แล้ว  ทำให้เชื่อได้ว่า  ผู้เข้าร่วมทั้งหมดล้วนเป็น จอมยุทธ์  ผู้แก่กล้าในแต่ละประเด็นทีเดียว   

 

ในตอนต่อไป  ผู้เขียนจะเขียน (เล่า)  เรื่องของผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้ได้ติดตามกันคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintorn

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#km#โรงเรียน#ภาคการศึกษา#newschoolforum#วารสารนิวสกูล

หมายเลขบันทึก: 73958, เขียน: 23 Jan 2007 @ 14:27 (), แก้ไข: 25 Sep 2014 @ 14:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

 • นับว่าเป็นโครงการที่ดีมากทีเดียวครับ เพราะจะได้ปลูกฝังกระบวนการในการจัดการความรู้ให้กับเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณค่าต่อสังคม ในวันข้างหน้า
 • ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันอันจะเอื้อประโยชน์สำหรับการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ขอบคุณครับ

อุทัย

เขียนเมื่อ 
 • ติดต่อวารสาร New School ไม่ได้ครับ
 • ควรติดต่อที่ไหน
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณอุทัยคะ  ที่ช่วยทักท้วง  New School  Forum  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดที่ มรภ.อุบลราชธานี  คะ  หญิงแก้ไขในเนื้อความแล้ว

ส่วนข้างล่างนี้เป็น Link  ของ  New School  คะ

http://www.newschool.in.th/default.aspx

เขียนเมื่อ 
 • เข้าไปแล้วแต่ติดต่อใครไม่ได้
 • ส่งmail ไปแล้วเงียบครับ
 • มีเรื่องที่ผมเขีนนไว้ด้วยครับที่
 • http://www.newschool.in.th/ArticleDetailUI.aspx?ArticleID=399

 • พยายามจะเอา gotoknow ไป link แต่ link ไม่ได้ เห็นมีของพี่อ้อย อาจารย์ปฐมพงศ์ฯ

 • ขอบคุณมากครับ
ธเนศ ขำเกิด
IP: xxx.146.207.73
เขียนเมื่อ 
ผมสนใจกิจกรรม New School Forum ที่ทำกับนักเรียนมาก(ทำกับครูท่านคงไม่อยากเขียน)  น้องหญิงว่า
    1.ถ้าทำเฉพาะใน สพท. เลือกประเด็นที่จะเล่าให้น่าสนใจ  เด็กจะเขียนเรื่องเล่าให้เราคัดเลือกไหม
    2.สมมติว่าคัดได้เรื่องที่น่าสนใจแล้ว เวลาเปิดเวทีเรื่องเล่าจะทำอย่างไรให้น่าสนใจ เชิญเฉพาะคนที่เราคัดมา หรือเชิญคนสนใจมาทั้งหมด แล้วคนดำเนินการ(คุณอำนวย)จะควบคุมเวทีอย่างไร ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และได้ประโยชน์มากที่สุด ใช้เวลาในแต่ละประเด็นนานไหม