การอบรม Web blog และ กิจกรรม KM

  ติดต่อ

  blog KM  

งานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรม Web blog และกิจกรรม KM ในวันที่ 23 มกราคม  2550  ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2            การอบรม blog  ได้รับเกียรติจาก คุณทวีทรัพย์  สุนันตา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานการเงินและพัสดุ  เป็นวิทยากรบรรยาย  วัตถุประสงค์หลักของการเชิญคุณทวีทรัพย์ เป็นวิทยากร เนื่องจากนอกจากจะทำให้บุคลากรรับรู้ถึงศักยภาพของคุณทวีทรัพย์แล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนถึงเพื่อน (KM) อีกรูปแบบหนึ่ง  ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรม KM ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางานของตนเอง" โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี  ท้วมใจดี  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ขุมความรู้ที่ได้จากกิจกรรม คือ 1) การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 2) ความร่วมมือ 3) การวางแผน 4) ความคิดสร้างสรรค์ 5) โอกาส และการจัดเก็บเอกสาร 6) ความอดทน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจะได้ช่วยกันพัฒนางานในองค์กรต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tuiplanning

หมายเลขบันทึก: 73963, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:07:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

Oh O
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ตุ้ย

บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง เล่าให้ฟังหน่อยสิคะ ..