มีคนบอกว่าระบบทุนนิยมไปด้วยกันได้ดีกับประชาธิปไตย
น่าสนใจว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านของทุนนิยมในรัฐประชาธิปไตยครึ่งใบหรือในกระดาษจะเป็นอย่างไร? จะเป็นอย่างประเทศไทยใช่หรือไม่?

ถ้าประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมและตระหนักรู้ในหน้าที่และสิทธิ
เรามีวัฒนธรรมและได้ปลูกฝังเรื่องเหล่านี้กันมากน้อยแค่ไหน?

ถ้าทุนนิยมคือ การแข่งขันในเกมที่ยุติธรรม
เราได้วางระเบียบไว้อย่างยุติธรรมมากน้อยเพียงไร?
และเราถูกบังคับ/กดดันให้ต้องยอมรับระเบียบที่อยุติธรรมด้วยหรือไม่?

เกมนี้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายของชีวิต

แต่ก็อาจจะเป็นเกมเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้เช่นกัน