• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

สรุปเรื่องราวของครู รนม. ปี 49

  ผลงานครู ร.น.ม.  

กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนของครู

วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ผู้อำนวยการจริมศรี เพ็ชรกุล และคณะ เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน มณฑลกวางสี ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2549 รวมเป็นเวลา 4 วัน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ ประเทศจีน


งานอนามัยโรงเรียนราชวินิต มัธยม ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพแก่ครู นักการภารโรง และ บุคลากรภายนอกที่สนใจ ประจำปีการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549


คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนราชวินิต มัธยม ร่วมถวายพระพร ณ วิทยุ อ.ส สวนจิตรลดา โดยอัดเทปถวายพระพร ในวันพุธที่ 7 มิ.ย.และออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย. 49

 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (OD สถานศึกษา) เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2549 โดยมีสถานศึกษาอีก 3 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสุขเจริญผล และโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา

คุณครูเยาวลักษณ์ สมคะเน ได้รับการคัดเลือกจากโรตารีสากล ภาค 3350 ให้เข้าร่วมโครงการครูแลกเปลี่ยนโรตารี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


โครงการ Smart life ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๐- ๑ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ คณะคุณครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ส่วนหนึ่ง เข้าฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ ณ วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการ Smart Instructor การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-learning นำเสนอบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ร.น.ม. 
  หมายเลขบันทึก: 73827
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)