•  การไปถึงเป้าหมาย หรือที่หมายได้ คือความสำเร็จของการเดินทาง
  • ใคร ไปถึงช้าบ้าง อย่าเพิ่งด่วนไปตำหนิ เพราะเขาอาจจงใจเลือก รถไฟ แทน เครื่องบิน  ด้วยรู้ว่าจะได้พบเห็นอะไรๆได้มากมายและชัดแจ้ง ระหว่างการเดินทาง ไม่เพียงแค่ โฉบผ่าน และถึงที่หมายเร็ว แต่ไม่เคยรู้ว่ามีอะไรบ้างในระหว่างทาง เพราะมัน เร็ว และ สูง เกินไป
  • แต่ผมคงไม่ทะเร่อทะร่าเลือก รถไฟ หรอกครับ ถ้าผมจะไป Australia

หมายเหตุ
      ควรอ่านบันทึกเรื่อง .. การพัฒนาแบบแยกส่วนคือที่มาของวิกฤติของการพัฒนา เพราะเป็นที่มาของการเขียนบันทึกนี้.