การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้  แม้กระทั่งนั่งเฉยๆ
แล้ว  การเดินทาง  ได้พบปะผู้คนมากมาย  จะไม่เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร
ที่นี่เมืองไทย  เมืองแห่งมิตรภาพ  เมืองแห่งยิ้ม  ทำไมจะไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้น

 
ครูอ้อยเดินทางไปเชียงใหม่  ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนาน 
ช่างโชคดีที่ครูอ้อยได้พบและรู้จักนักมายากลสมัครเล่นคนหนึ่ง   เธอสอนมายากลเล็กน้อย  ให้ครูอ้อยและครอบครัว 
ครูอ้อยเพียงแต่ให้ความสนใจและอยากรู้เพื่อไปสอนนักเรียน 
แต่การเรียนรู้ครั้งนี้  ครูอ้อยจับประเด็นได้มากมาย  ซึ่งนักมายากลต้องใช้หลักการชนิดหนึ่งที่เรียกว่า....หลักจิตวิทยา 
คล้ายกับครูที่ต้องใช้จิตวิทยาในการสอน  เช่นกัน 
จับจุดแค่นี้เอง  ก็จะเป็นครูและนักมายากลที่ดีได้