ติดต่อ

  ติดต่อ

องค์กรในท้องถิ่น ..กับบทบาท ส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตัวจริง

  หลักสูตรนี้ มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหา และช่วยเหลือนักเรียนใน เรื่องที่เด็กถูกชี้ว่า เป็นคนเรียนไม่เก่ง(เชิงวิชาการ) เด็กไม่มีที่อยู่ทั้ง โรงเรียนและที่บ้าน, มุ่งเน้นแก้ปัญหาเด็ก พฤติกรรมช้า ,เพื่อเป็นการเตรียมตัว ในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นการป้องกัน นักเรียนออกกลางคัน  

                          ผมมองเห็นศักยภาพของลูกศิษย์ที่เรียนไม่เก่ง แต่มีคนเก่งกาจในทักษะอาชีพ ผมมีพลังและกำลังใจที่จะทำแน่นอน ท่าน ผอ.ศักดิ์พงษ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเม็กดำ.  พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมั่นคง ในการนำเสนอหลักสูตรพิเศษ ( ท้องถิ่น ) ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา อย่าเต็มระบบต่อที่ประชุม โดยมีผู้เชียวชาญนอกรอบ เช่น ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤกธิ์ , ดร. แสวง รวยสูงเนิน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น Dr.Barbara Vankoppen จาก South  Africa   และนักศึกษาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี

                เป็นการแสดงของผู้กล้าคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด  แต่ไม่มีใครกล้าทำ  เพื่อที่จะอธิบายการเรียนรู้ด้วยการ  ลงมือปฏิบัติจริง

                 โดยหลักสูตรนี้ มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหา และช่วยเหลือนักเรียนใน เรื่องที่เด็กถูกชี้ว่า เป็นคนเรียนไม่เก่ง(เชิงวิชาการ) เด็กไม่มีที่อยู่ทั้ง โรงเรียนและที่บ้าน, มุ่งเน้นแก้ปัญหาเด็ก  พฤติกรรมช้า ,เพื่อเป็นการเตรียมตัว ในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นการป้องกัน  นักเรียนออกกลางคัน

                  โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กดีได้เรียน และพัฒนาไปตามกระบวนการปกติ   ส่วนเด็กที่เป็นกลุ่มด้อย จะเน้นด้านทักษะทางอาชีพ ที่เขาถนัดและรักที่จะเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อาชีพต่อไป      โดย ม. 1  จะเป็นการเรียนรวมเหล่า เรียนทุกอาชีพเหมือนกัน  พอขึ้น ม.2 เริ่มแยกเฉพาะทาง ที่ผู้เรียน, ครู, ผู้ปกครอง มีความเห็นร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันในการเลือกสาขาวิชาอาชีพ  ที่จะเรียนของแต่ละคน  จนถึง ม. 3 โดยนำวิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริงไปประเมิล ผลการเรียนทั้งแปดวิชา

·        อะไรเป็นเหตุจูงใจของกลุ่มครูที่มุ่งมั่น ทำเพื่อนลูกศิษย์เพื่อชุมชน อยากทำมานานแต่พึ่งได้โอกาส หรือมองเห็นคุณงามความดี  ที่จะเกิดกับลูกศิษย์ ลูกหา เพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะรับใช้ตัวเอง ไม่ใช่จะไปเรียนรู้เพื่อรับใช้คนอื่น   หรือว่าทนดูลูกศิษย์จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ไม่มีที่ไป

·        ใคร องค์กร ใดบางที่ต้องสั่นสะเทือนและต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ อย่างไร

·        ครูต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

·        ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

·        องค์กร ชุมชน อบต.จะต้องมีบทบาทอย่างไร

·        ครู/ผู้บริหารทั่วไป คิดอย่างไร

·        สภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ คิดอย่างไร

     โครงการนี้ต้องอธิบายหลายสิ่งหลายอย่าง ในวงการศึกษา  ในขณะเดียวกันจะต้องตอบคำถามหลากหลายคำถาม ทั้งจากชุมชนเอง  จากนักการศึกษา นักวิชาการ นัก...นัก.. อีกหลาย นัก..ว่า กำลังทำอะไร..  ทำเพื่อใคร.. ทำไปทำไม..    ทำแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาหรือเปล่าไม่รูว่าท่านผู้รู้ท่านใดพอเดาคำตอบ พอให้เราพอเห็นก่อนบ้างครับ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 73759, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก

ความเห็น (4)

เริ่มเข้าท่าหน่อยแล้ว

ควรจะโยงเป็นประเด็นไปสู่งานวิทยานิพนธ์ของตนเอง เช่น ถ้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, ส่วนตำบล รับโอนสถานการศึกษาไปบริหาร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จะมีส่วนสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริง แล้วขานรับ สนับสนุน ได้ด้วยหรือไม่ (อะไรๆทำนองนี้)

อย่าลืม !

1 เรื่องนี้ให้อะไรแก่คนอ่าน

2 เรื่องนี้ชวนให้เกิดประเด็นต่อสังคมอย่างไร

3 จะฝากประเด็นนี้ไปให้ใคร กลุ่มไหน เช่น อบต.ฯลฯ

4 มีข้อเสนอแนะอย่างไร

พิชญา
IP: xxx.120.0.153
เขียนเมื่อ 

  ทุกโครงการก็มีอุดมการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้สังคมดีขึ้น โดยเฉพาะการปลูกฝังความดีที่เริ่มจากเด็กๆก่อนเพราะไม้อ่อนย่อมดัดง่าย  แต่คนที่จะทำโครงการต้องมีความพยายามพอสมควรเพื่อให้โครงการต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอเป็นกำลังใจค่ะ

พิชญา

เรียนครูบาที่เคารพ

  • วันนี้ผมได้ไปพูดคุยกับปลัดอบต. 4 อบต. คือ อบต.หัวฝาย อบต.ดอนมนต์  อบต.ร่อนทอง  อบต.สะแก  พูดคุยกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะ นโยบาย ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมอาชีพ ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
  • เท่าที่พูดคุยกัน และดูจากแผนของอบต.ย้อนหลัง 3 ปี(2548-2550) พบว่ามีเพียง อบต.สะแกเท่านั้นที่ มีแผนงาน และโครงการที่ชัดเจน เป็นรปธรรม  โดยเน้นไปที่อาชีพ หัตถกรรม เช่น รองเท้าสานจากผักตบชวา ,สานมังกรทอง ,ทำตุ๊กตาจาไหมพรม  ซึ่งทำรายได้รวมเดือนละเป็นแสน  ขณที่ผมไปดู ญี่ปุ่นกำลังมาถ่ายทำสารคดี
  • แต่ก็ยังมองเห็นความ พอเพียงและยั่งยืน ไม่ชัดเจน คงจะต้อง เข้าไปติดตามหลายรอบครับ
  • ขอบคุณ ครับคุณ พิชญา  ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ
  • อยากเข้าไปอ่านบันทึก ของคุณ พิชญา  ค้นหาได้ที่ใหนครับ