ผมมองเห็นศักยภาพของลูกศิษย์ที่เรียนไม่เก่ง แต่มีคนเก่งกาจในทักษะอาชีพ ผมมีพลังและกำลังใจที่จะทำแน่นอน ท่าน ผอ.ศักดิ์พงษ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเม็กดำ.  พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมั่นคง ในการนำเสนอหลักสูตรพิเศษ ( ท้องถิ่น ) ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา อย่าเต็มระบบต่อที่ประชุม โดยมีผู้เชียวชาญนอกรอบ เช่น ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤกธิ์ , ดร. แสวง รวยสูงเนิน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น Dr.Barbara Vankoppen จาก South  Africa   และนักศึกษาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี

                เป็นการแสดงของผู้กล้าคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด  แต่ไม่มีใครกล้าทำ  เพื่อที่จะอธิบายการเรียนรู้ด้วยการ  ลงมือปฏิบัติจริง

                 โดยหลักสูตรนี้ มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหา และช่วยเหลือนักเรียนใน เรื่องที่เด็กถูกชี้ว่า เป็นคนเรียนไม่เก่ง(เชิงวิชาการ) เด็กไม่มีที่อยู่ทั้ง โรงเรียนและที่บ้าน, มุ่งเน้นแก้ปัญหาเด็ก  พฤติกรรมช้า ,เพื่อเป็นการเตรียมตัว ในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นการป้องกัน  นักเรียนออกกลางคัน

                  โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กดีได้เรียน และพัฒนาไปตามกระบวนการปกติ   ส่วนเด็กที่เป็นกลุ่มด้อย จะเน้นด้านทักษะทางอาชีพ ที่เขาถนัดและรักที่จะเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อาชีพต่อไป      โดย ม. 1  จะเป็นการเรียนรวมเหล่า เรียนทุกอาชีพเหมือนกัน  พอขึ้น ม.2 เริ่มแยกเฉพาะทาง ที่ผู้เรียน, ครู, ผู้ปกครอง มีความเห็นร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันในการเลือกสาขาวิชาอาชีพ  ที่จะเรียนของแต่ละคน  จนถึง ม. 3 โดยนำวิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริงไปประเมิล ผลการเรียนทั้งแปดวิชา

·        อะไรเป็นเหตุจูงใจของกลุ่มครูที่มุ่งมั่น ทำเพื่อนลูกศิษย์เพื่อชุมชน อยากทำมานานแต่พึ่งได้โอกาส หรือมองเห็นคุณงามความดี  ที่จะเกิดกับลูกศิษย์ ลูกหา เพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะรับใช้ตัวเอง ไม่ใช่จะไปเรียนรู้เพื่อรับใช้คนอื่น   หรือว่าทนดูลูกศิษย์จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ไม่มีที่ไป

·        ใคร องค์กร ใดบางที่ต้องสั่นสะเทือนและต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ อย่างไร

·        ครูต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

·        ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

·        องค์กร ชุมชน อบต.จะต้องมีบทบาทอย่างไร

·        ครู/ผู้บริหารทั่วไป คิดอย่างไร

·        สภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ คิดอย่างไร

     โครงการนี้ต้องอธิบายหลายสิ่งหลายอย่าง ในวงการศึกษา  ในขณะเดียวกันจะต้องตอบคำถามหลากหลายคำถาม ทั้งจากชุมชนเอง  จากนักการศึกษา นักวิชาการ นัก...นัก.. อีกหลาย นัก..ว่า กำลังทำอะไร..  ทำเพื่อใคร.. ทำไปทำไม..    ทำแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาหรือเปล่าไม่รูว่าท่านผู้รู้ท่านใดพอเดาคำตอบ พอให้เราพอเห็นก่อนบ้างครับ