องค์กรในท้องถิ่น ..กับบทบาท ส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตัวจริง

หลักสูตรนี้ มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหา และช่วยเหลือนักเรียนใน เรื่องที่เด็กถูกชี้ว่า เป็นคนเรียนไม่เก่ง(เชิงวิชาการ) เด็กไม่มีที่อยู่ทั้ง โรงเรียนและที่บ้าน, มุ่งเน้นแก้ปัญหาเด็ก พฤติกรรมช้า ,เพื่อเป็นการเตรียมตัว ในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นการป้องกัน นักเรียนออกกลางคัน

                          ผมมองเห็นศักยภาพของลูกศิษย์ที่เรียนไม่เก่ง แต่มีคนเก่งกาจในทักษะอาชีพ ผมมีพลังและกำลังใจที่จะทำแน่นอน ท่าน ผอ.ศักดิ์พงษ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเม็กดำ.  พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมั่นคง ในการนำเสนอหลักสูตรพิเศษ ( ท้องถิ่น ) ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา อย่าเต็มระบบต่อที่ประชุม โดยมีผู้เชียวชาญนอกรอบ เช่น ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤกธิ์ , ดร. แสวง รวยสูงเนิน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น Dr.Barbara Vankoppen จาก South  Africa   และนักศึกษาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี

                เป็นการแสดงของผู้กล้าคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด  แต่ไม่มีใครกล้าทำ  เพื่อที่จะอธิบายการเรียนรู้ด้วยการ  ลงมือปฏิบัติจริง

                 โดยหลักสูตรนี้ มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหา และช่วยเหลือนักเรียนใน เรื่องที่เด็กถูกชี้ว่า เป็นคนเรียนไม่เก่ง(เชิงวิชาการ) เด็กไม่มีที่อยู่ทั้ง โรงเรียนและที่บ้าน, มุ่งเน้นแก้ปัญหาเด็ก  พฤติกรรมช้า ,เพื่อเป็นการเตรียมตัว ในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นการป้องกัน  นักเรียนออกกลางคัน

                  โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กดีได้เรียน และพัฒนาไปตามกระบวนการปกติ   ส่วนเด็กที่เป็นกลุ่มด้อย จะเน้นด้านทักษะทางอาชีพ ที่เขาถนัดและรักที่จะเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อาชีพต่อไป      โดย ม. 1  จะเป็นการเรียนรวมเหล่า เรียนทุกอาชีพเหมือนกัน  พอขึ้น ม.2 เริ่มแยกเฉพาะทาง ที่ผู้เรียน, ครู, ผู้ปกครอง มีความเห็นร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันในการเลือกสาขาวิชาอาชีพ  ที่จะเรียนของแต่ละคน  จนถึง ม. 3 โดยนำวิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริงไปประเมิล ผลการเรียนทั้งแปดวิชา

·        อะไรเป็นเหตุจูงใจของกลุ่มครูที่มุ่งมั่น ทำเพื่อนลูกศิษย์เพื่อชุมชน อยากทำมานานแต่พึ่งได้โอกาส หรือมองเห็นคุณงามความดี  ที่จะเกิดกับลูกศิษย์ ลูกหา เพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะรับใช้ตัวเอง ไม่ใช่จะไปเรียนรู้เพื่อรับใช้คนอื่น   หรือว่าทนดูลูกศิษย์จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ไม่มีที่ไป

·        ใคร องค์กร ใดบางที่ต้องสั่นสะเทือนและต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ อย่างไร

·        ครูต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

·        ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

·        องค์กร ชุมชน อบต.จะต้องมีบทบาทอย่างไร

·        ครู/ผู้บริหารทั่วไป คิดอย่างไร

·        สภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ คิดอย่างไร

     โครงการนี้ต้องอธิบายหลายสิ่งหลายอย่าง ในวงการศึกษา  ในขณะเดียวกันจะต้องตอบคำถามหลากหลายคำถาม ทั้งจากชุมชนเอง  จากนักการศึกษา นักวิชาการ นัก...นัก.. อีกหลาย นัก..ว่า กำลังทำอะไร..  ทำเพื่อใคร.. ทำไปทำไม..    ทำแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาหรือเปล่าไม่รูว่าท่านผู้รู้ท่านใดพอเดาคำตอบ พอให้เราพอเห็นก่อนบ้างครับ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#อบต.#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#มหาชีวาลัยอีสาน

หมายเลขบันทึก: 73759, เขียน: 21 Jan 2007 @ 21:11 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 16:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เริ่มเข้าท่าหน่อยแล้ว

ควรจะโยงเป็นประเด็นไปสู่งานวิทยานิพนธ์ของตนเอง เช่น ถ้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, ส่วนตำบล รับโอนสถานการศึกษาไปบริหาร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จะมีส่วนสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริง แล้วขานรับ สนับสนุน ได้ด้วยหรือไม่ (อะไรๆทำนองนี้)

อย่าลืม !

1 เรื่องนี้ให้อะไรแก่คนอ่าน

2 เรื่องนี้ชวนให้เกิดประเด็นต่อสังคมอย่างไร

3 จะฝากประเด็นนี้ไปให้ใคร กลุ่มไหน เช่น อบต.ฯลฯ

4 มีข้อเสนอแนะอย่างไร

พิชญา
IP: xxx.120.0.153
เขียนเมื่อ 

  ทุกโครงการก็มีอุดมการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้สังคมดีขึ้น โดยเฉพาะการปลูกฝังความดีที่เริ่มจากเด็กๆก่อนเพราะไม้อ่อนย่อมดัดง่าย  แต่คนที่จะทำโครงการต้องมีความพยายามพอสมควรเพื่อให้โครงการต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอเป็นกำลังใจค่ะ

พิชญา

เรียนครูบาที่เคารพ

  • วันนี้ผมได้ไปพูดคุยกับปลัดอบต. 4 อบต. คือ อบต.หัวฝาย อบต.ดอนมนต์  อบต.ร่อนทอง  อบต.สะแก  พูดคุยกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะ นโยบาย ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมอาชีพ ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
  • เท่าที่พูดคุยกัน และดูจากแผนของอบต.ย้อนหลัง 3 ปี(2548-2550) พบว่ามีเพียง อบต.สะแกเท่านั้นที่ มีแผนงาน และโครงการที่ชัดเจน เป็นรปธรรม  โดยเน้นไปที่อาชีพ หัตถกรรม เช่น รองเท้าสานจากผักตบชวา ,สานมังกรทอง ,ทำตุ๊กตาจาไหมพรม  ซึ่งทำรายได้รวมเดือนละเป็นแสน  ขณที่ผมไปดู ญี่ปุ่นกำลังมาถ่ายทำสารคดี
  • แต่ก็ยังมองเห็นความ พอเพียงและยั่งยืน ไม่ชัดเจน คงจะต้อง เข้าไปติดตามหลายรอบครับ
  • ขอบคุณ ครับคุณ พิชญา  ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ
  • อยากเข้าไปอ่านบันทึก ของคุณ พิชญา  ค้นหาได้ที่ใหนครับ