รู้เขา  รู้เรา   รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

 

     ผมได้ยินคำพูดนี้ เมื่อตอนเรียนอยู่ ม.ศ.4 เมื่อกว่ายี่สิบปี ตอนนั้นไปอบรมเกี่ยวกับความมั่นคง ของ กอรมน. เนื้อหาของการอบรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้กับขบวนการคอมมิวนิสต์ ซึ่งในขณะนั้นถือเป็นภัยร้ายหนึ่งของประเทศ

 

     แน่นอนครับ การรู้เขา เป็นการศึกษาคู่แข่งของเรา ว่าเขาเป็นอย่างไร ทำอะไรได้แค่ไหน มีแนวโน้มจะทำอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อที่เราจะได้วางแผนการแข่งขัน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือต่อสู้ได้อย่างทันเกม การรู้เขา เป็นสิ่งที่ผมได้ใช้จริง เมื่อคราวที่ร่วมหุ้นกับเพื่อนๆในการจัดตั้งธุรกิจของตัวเอง เมื่อสองปีที่ผ่านมา

 

     การรู้เรา เป็นการรู้ว่า เราเองอยู่ในสถานการณ์ไหน ทำอะไรได้แค่ไหน อย่างไร มีข้อจำกัดด้านไหนบ้างที่เราต้องแก้ไข มีเรื่องอะไรที่เป็นจุดแข็ง สามารถใช้ในการแข่งขันได้ดี

 

     การประมวลในภาพรวม ระหว่างการรู้เขา และการรู้เรา ทำให้เกิดกลยุทธที่จะใช้ในการแข่งขันที่เหมาะสม ระหว่างนั้น เราก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดว่า ยุทธวิถีที่ใช้นั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเรา และคู่แข่งของเราอย่างไร เพื่อประเมินสถานการณ์ของเคมเปญที่ใช้ในการเสนอขาย

 

     คำถามที่น่าสนใจคือ ระหว่างรู้เขา  กับ รู้เรา  อะไรสำคัญกว่ากัน

 

     ในความเห็นส่วนตัว ผมเชื่อว่าการรู้เขา เป็นสิ่งสำคัญต่อการต่อสู้ครับ แต่การรู้เราน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า เพราะการรู้เรา จะกำหนดวิธีการต่อสู้ และรู้ว่าในสถานการณ์ใด เราควรต่อสู้อย่างไร ควรหลบ ควรหลีก หรือควรปะทะตรงๆ

      การที่จะรู้เขา เป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินความพยายามครับ แต่การรู้จักตัวเราบางครั้งก็เป็นความยากเย็นเข็นใจ มีใครบ้างครับ ที่รู้จักตัวตนของตัวเองเป็นอย่างดี