วันนี้โทรศัพท์คุยกับภรรยา คุยกันเรื่องละครช่อง ๓ เรื่องสุดรักสุดดวงใจ ลูกขอพ่อหนึ่งเรื่องให้พ่อเลิกเหล้า
ภรรยาผมเลยถามลูกสาวคนโตว่าอยากขออะไรจากพ่อหนึ่งข้อ
คำตอบโดนใจ ขอให้พ่อเลิกทำหน้ายักษ์ เสียงดัง และไม่โกรธ
กำลังพยายามทำอยู่นะลูก

วันก่อนอ่านหนังสือ ทำอย่างไรจะหายโกรธ ของ ป.อ.ปยุตฺโต ท่านมี ๑๐ วิธีเป็นขั้นๆ ดังนี้
ขั้นที่ ๑ นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ
ขั้นที่ ๒ พิจารณาโทษของความโกรธ
ขั้นที่ ๓ นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ
ขั้นที่ ๔ พิจารณาว่า ความโกรธ คือการสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรู
ขั้นที่ ๕ พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน
ขั้นที่ ๖ พิจารณาพระจริยวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า
ขั้นที่ ๗ พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ
ขั้นที่ ๘ พิจารณาอานิสงส์ของเมตตา
ขั้นที่ ๙ พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ
ขั้นที่ ๑๐ ปฏิบัติทาน คือ การให้หรือแบ่งปันสิ่งของ
เล่มนี้ซื้อจากปั๊ม JET ราคาแค่ ๒๐ บาท แต่ดีมากๆ เลย ต้องติดตัวไว้ตลอด เพราะเราจะไม่โกรธแล้ว

ลองดูรวมมิตรอุบายในการระงับความโกรธ คลิกที่นี่