อ่านพบรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.....click 

ผมเห็นว่าเป็นข้อมูลที่หลายท่านโดยเฉพาะชาว gotoKnow รอลุ้นอยู่หลังจากที่ผมได้เปิดประเด็นเรื่องนี้ ได้ขอความเห็นจากชาวgotoKnow ให้ช่วยกันฝันถึงบ้านใหม่ของ กศน.และให้ช่วยกันระดมความคิดเห็น

ร่างกฏหมายใหม่ กศน.จะเป็นอย่างที่หลายๆคนฝันหรือไม่ เพราะผมเชื่อว่าชาว gotoKnow หลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าน ผศ.ดร.แสวง รวยสูงเนิน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ซึ่งท่านคาดหวังให้ กศน.เป็นเครื่องมือเรียนรู้ให้ชาวบ้านได้ เป็นกลไกสำคัญสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมอุดมปัญญา สังคมเรียนรู้ รวมทั้งสมาชิกgotoKnow ท่านอื่นๆอีกมากมายหลายท่านแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง ความเห็นของท่านทั้งหลายจะได้ถูกประมวลเข้าไว้ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ......บ้างหรือไม่ บัดนี้คณะยกร่างได้ยกร่างฯเสร็จแล้ว เชิญท่านทั้งหลายอ่านดูพิเคราะห์ดูร่างฯนะครับ  อ่านแล้วเชิญสมาชิกชาว gotoKnow  ประชาพิจารณ์ต่อเลยครับ ขั้นตอนกฏหมายยังอีกหลายขั้นตอน กศน.เป็นสมบัติชาติ เป็นของชาว gotoKnow ทุกคนครับ ถูกใจท่านหรือไม่หรือจะให้มีหน้าตาเป็นอย่างไรอีก

แจ้งความคืบหน้ามาเพื่อรบกวนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว gotoKnow ทำการบ้านกันต่อไปนะครับ ....เวทีนี้เป็นของท่านอยู่แล้วครับ คนตัวเล็กตัวน้อยอย่างผมก็ทำได้เท่านี้แหละครับ