แนะนำ คุณอัมพร อรุณศรี 

<div style="text-align: center">

คุณอำนวย...นำการจัดการความรู้สู่งานกิจการนักศึกษา ม.อ.ค่ะ
พบกับเธอได้ที่นี่
(Click) 
</div>