มิ่งมิตร,

เธอเคยรู้สึกบ้างไหมว่า ?

ชีวิตของคนเรา

มักตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการลงทุนและแลกเปลี่ยนเสมอ

ดังจะเห็นได้จาก -

เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนา

บ่อยครั้ง,  เราเองก็จำต้องลงทุนเริ่มต้นด้วยการ สูญเสีย  

ช่นเดียวกันนี้

ตราบที่ชีวิตยังต้องปีนป่ายอยู่ในโลกของการแข่งขัน

เราอาจไม่จำเป็นต้องตะกายไปสู่การเป็นผู้ชนะเสมอไป

และไม่ควรยึดเอา ชัยชนะ

เป็นเป้าหมายสูงสุดของการใช้ชีวิต  

เหนือสิ่งอื่นใด

เพื่อมิให้ชีวิตต้องโดดเดี่ยวและอ้างว้างจนเกินไปนัก

เราอาจต้องจำยอมเป็น ผู้แพ้ เสียบ้าง

ซึ่งดีกว่าการเป็น ผู้ชนะ

แต่ปราศจากคุณค่าใด ๆ ในสายตาของคนรอบข้าง !  

๒๐ มกรา  ๕๐

๐.๕๗  น.

ต่างบ้าน ต่างห้องนอน,  มศว องครักษ์