เนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์   พรุ่งนี้ไม่ได้อยู่เวรและไม่ต้องไปไหน  วันนี้หลังจากที่เลิกงาน  โรงพยาบาล 16.30  และงานที่ร้าน 20.00  กลับมาทานข้าวที่บ้านเล่นกับลูกต่อมาพาลูกออกไปเดินที่ถนนคนเดิน  กลับมาก็มาเล่นด้วยกันอีกจนถึงเวลา22.00 น คุณหมอทวิช  ซึ่งเป็นเพื่อนจากโรงพยาบาลฝาง  ก็มาถึงที่ปาย  ผมจึงพาไปส่งที่บ้านพักซึ่งจองไว้ให้  จากนั้นก็นั่งคุยกัน  ลปรร  ในฐานะเพื่อนกัน  พูดคุยเรื่องราวมากมายโดยเฉพาะการอธิบายถึงมุมมองความคิดในปัจุบันของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร  เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง   

    จนถึง00.10  ผมจึงกลับเพราะว่าเพื่อนจะเข้านอน  หลังจากที่กลับมาที่บ้านพักใน  รพ.  แล้วก็ตรงมาที่ห้องตรวจซึ่งมีคอม.และต่อ  เนทไว้  สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ผมต้องมาที่นี่ก่อนคือการเข้ามาอ่าน blog   ต่างๆ  ใน  GTK   เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้  ความคิดประจำวัน  รวมทั้ง ลปรร  ด้วยในบางครั้ง 

    วันนี้ได้อ่านทั้งขาประจำของผมเอง  และอ่านขาจรบางท่านที่ผมยังไม่รู้จัก  แต่ว่าเขียนในสิ่งที่เราสนใจและอยากเรียนรู้ด้วย  การอ่านขาจรนี้ก็ทำให้เรามีขาประจำขึ้นมากเรื่อยๆครับ  เพราะว่าเป็นคนที่สนใจเกือบทุกๆประเด็นเลย

     วันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น  แรงบันดาลใจมาจากท่านอาจารย์หมอมาโนชครับ  เพราะว่าท่านเขียนประวัติได้ละเอียดและน่าสนใจมากครับ   และมีตอนหนึ่งที่ท่านพูดถึงการเปิดเผยตัวเองมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญ  จึงลองเพิ่มเติมข้อมูลประวัติเข้าไป(และอาจมีเพิ่มอีกวันหลังครับ)

    เมื่ออ่านไป  เขียนไปตอนนี้ดูเวลาอีกทีเป็น 0.4.00 เข้าไปแล้วละ  อืมเพิ่งรู้ว่าการหาความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้ก็สามารถทำให้เรามีความสุข  สนุก และไม่ง่วงนอนเลย  อืมพลังแห่งการเรียนรู้นี่สำคัญมากเลยครับ  เด็กที่ติดเกมก็คงจะเป็นแบบนี้เช่นกัน???

    ตอนนี้คิดว่าสมควรที่จะไปพักผ่อนก่อนครับ   สวัสดีครับ