ดิฉันมีปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งค่ะที่ทำให้การงานอะไรหลายๆ อย่างสามารถสำเร็จลุล่วงได้ดีและได้ผลเกินความคาดหมายค่ะ คือ เวลาทำอะไรก็จะไม่ยึดติดว่าจะต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ แต่จะมองที่การกระทำเป็นหลักค่ะว่า เราทำได้ดีที่สุดตามศักยภาพของเราหรือยัง

GotoKnow นี่ก็เช่นกันค่ะ ดิฉัน และ ดร.ธวัชชัย พัฒนาขึ้นมาโดยไม่เคยคาดคิดเลยว่า GotoKnow จะได้รับความนิยมมากขนาดนี้ เราทำงานแต่ละวันไปโดยดูว่าแต่ละวันเราทำเต็มที่หรือยัง ทำด้วยความสนุกค่ะ ไม่เคยตั้งความหวังค่ะว่าภายในหนึ่งปีจะต้องเป็นอันดับหนึ่งเทียบเท่าพันธ์์ทิพย์หรืออะไรทำนองนี้เลยค่ะ

กิจกรรมที่ทำเพื่องานในแต่ละวันไม่ว่าจะได้ดีหรือล้มเหลวก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นค่ะ สิ่งสำคัญที่สุด คือ เราได้ทำเต็มที่หรือยัง หรือเรามัวแต่สงสัยในความสามารถของตนเองหรือหวาดกลัวในผลของการกระทำที่ยังมาไม่ถึง

บันทึกนี้เขียนขึ้นเพื่อเตือนนักศึกษาที่ตัดสินใจลอกข้อสอบและถูกพักการเรียนในที่สุดค่ะ เธอคงมัวแต่หวาดกลัวกับผลของการกระทำที่เธอยังมองไม่เห็น