Usability Engineer โดยส่วนใหญ่จะใช้เครื่อง MacBook ค่ะ เนื่องจากซอฟแวร์ด้าน graphic design ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ตอนนี้ ดิฉันเริ่มถอยตัวเองออกจาก Windows platform แล้วหันมาใช้ Mac OS อย่างเต็มตัวค่ะ เป็นความฝันมานานแล้วค่ะที่อยากใช้ MacBook แต่เพราะราคาที่ค่อนข้างสูงก็เลยตัดใจไปก่อนค่ะ

อันที่จริง ดิฉัน และ ดร.ธวัชชัย มีเครื่อง MacBook ที่ซื้อด้วยงบของ สคส. อยู่หนึ่งเครื่องค่ะ ดร.ธวัชชัยใช้เป็นหลักค่ะ เพราะคิดอยากจะนำมาเป็น Unix machine แต่เมื่อลองแล้วก็พบว่า MacBook ไม่สามารถสนองตอบความเป็น Unix ได้อย่างใจคิด แล้ว ดร.ธวััชชัยก็ตัดใจค่ะ

เพื่ออรรถประโยชน์เต็มที่ของเครื่องก็ควรที่จะใช้ให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที่เขาสร้างขึ้นมานะค่ะ ในที่สุดดิฉันก็ได้เป็นผู้ใช้หน้าใหม่ของ MacBook ค่ะ

Macintosh มีชื่อเสียงของความเป็นต้นแบบในเรื่อง user friendly interface ของเครื่อง personal computer และหนึ่งในทีมงานพัฒนาของ Macintosh คือ Don Norman เขียนหนังสือเรื่อง The design of everyday's thing หนังสือที่เป็นเสมือนคำภีร์ของคนด้าน HCI

สิ่งที่ Don Norman เน้นยำ้คือ การออกแบบ interface จะต้อง intuitive enough คือประมาณว่า don't make me think อีกนัยหนึ่งก็ืคือ user ที่ไม่เคยใช้ระบบมาก่อนจะต้องสามารถเข้าใจการใช้งานได้เองอย่างง่ายๆ

แต่ในฐานะ Mac user หน้าใหม่ ดิฉันรู้สึกได้ว่า interface ของ Mac ไม่ค่อย intuitive ค่ะ เช่น ไม่มีปุ่ม ok cancel แต่ให้กดปุ่มปิดกากบาทสีแดงสำหรับการปิด window  แทน เป็นต้น ส่วนปุ่มปิด window ปุ่มย่อและขยาย window ไปเรียงกันอยู่ด้านขวามือ ต้องเลื่อน mouse จากสุดมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งเสียเวลาเอาการเหมือนกันค่ะ ส่วนการติดตั้งซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้ง่ายอย่างคิด เช่น ควรจะเป็น wizard แต่ก็ไม่ใช่ กลับกลายเป็นว่า ต้องทำการ drag icon ของซอฟต์แวร์ไปใส่ในโฟลเดอร์ application นี่ต้องมีคนมา guide หรือไม่ก็ต้องอ่านคู่มือการใช้ค่ะ จึงจะรู้วิธีการทำ

มองอย่างยุติธรรม ดิฉันรู้สึกว่า Windows นำหน้า MacOS ในเรื่อง user interface ไปหลายขุมค่ะ

อย่างไรก็ตาม ดิฉันคงจะพยายามเรียนรู้โลกของ Mac ให้มากที่สุดค่ะเพื่อพัฒนาระบบให้สามารถได้ทั้ง Windows และ Mac เพราะอย่าลืมนะค่ะว่า สคส. ปีใหม่ที่ทุกๆ ท่านได้รับจากในหลวงของเราทุกคน ทำขึ้นบนเครื่อง Mac ค่ะ