เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีก็เป็นวันเด็ก วันเด็กปีนี้กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขงได้รับโอกาสในการมาจัดกิจกรรมวันเด็กที่ที่ทำการกลุ่มโดยมีเด็กๆและผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า40 คนโดยได้รับงบประมาณจากทางเครือข่ายเอดส์ภาคอีสานและได้รับค่าอาหารและของรางวัลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมอีกจำนวน2300บาทซึ่งในวันนั้นเด็กๆก็ได้มีการเล่นเกมต่างๆและมีกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลงด้วยสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ทำให้เด็กๆเหล่าสนี้ได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความผู้พันกันมากขึ้นกลุ่มหวังว่าปีต่อไปจะมีกิจกรรมนี้ต่อ

ภก.มด