ในชีวิตประจำวันที่หายใจ กันไป
น้อยโอกาสนักที่จะมานั่งถามไถ่ถึง
ความหมายของคำว่า ชีวิต
     นอกจาก ชีวิต แล้ว
การที่ใครสักคนจะยืนหยัดอยู่บนโลกอันปั่นป่วนใบนี้ได้
ย่อมต้องอาศัย ความเชื่อ ส่วนบุคคล
     หากแต่บุคคลเหล่านั้น มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เกาะติดอยู่กับความเชื่อ  เพราะเชื่อแบบนั้น จึงดำเนินชีวิตแบบนี้
    ชีวิต คือสิ่งสะท้อนความเชื่อ โดยไม่รู้ตัว ทุกคนล้วนเป็นเช่นนั้น อยากลองนั่งจ้องมองคนใกล้ชิดว่าดำเนินชีวิตกันอย่างไร
เพื่อที่จะค้นหาความเชื่อของพวกเขาเหล่านั้น
และสิ่งนั้นน่าจะเป็น ตัวสะท้อน ความเชื่อได้ดีที่สุด
     ดีกว่า หลายอย่างที่ถูกตะโกนออกมาจากปาก
พ่นออกมาจากลำโพง สื่อ เขียนออกมาจากมือ
ร้องออกมาเป็นเพลง แต่ไม่ได้ทำออกมาจากใจ
ไม่ใช่เรื่องยากที่ใครสักคนจะพูดอะไรที่ฟังดูดี
ไม่ใช่เรื่องยากที่ใครสักคนจะมีวลีเท่ๆ ติดไว้ที่ริมฝีปากตลอดเวลา
ไม่ใช่เรื่องยาก หากคนคนนั้นเอาแต่ประกาศ แต่มิได้ปฏิบัติ

ชีวิตจริงๆ ที่ดำเนินอยู่ต่างหาก ที่สะท้อนความเชื่อได้ดีที่สุด