GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บรรยากาศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย บัณฑิตศึกษา ผลงานวิจัย

วันนี้มีส่วนร่วมงานแสดงผลงานวิชาการ  ของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดงานขึ้น  เพื่อแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเช้าประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง  "มูลค่าและคุณค่าเพิ่มของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา"  โดย  ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่แหลมคมและท้าทายต่อการผลิตบัณฑิตศึกษา  ให้ตอบสนองต่อสังคมที่ถูกกดดันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และความยากจนในเขตชนบทและเขตเมือง  ต่อมาเป็นการเสนอผลงานแยกตามกลุ่มสาขา  และเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  โดยมีคณะกรรมการตรวจให้คะแนน  ก่อนประกาศให้รางวัลแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  ปิดท้ายด้วยรายการเลี้ยงสังสรร  แบบสบายสบาย  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหมู่คณาจารย์และนักศึกษา  ปีนี้มีผลงานเสนอมากกว่า 200 ชิ้น  เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประมาณ  70%  อีก  30%  กระจายเป็นของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ทั้งของรัฐและเอกชน  ได้รับความชื่นชมจากคณาจารย์และนักศึกษาว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  การจัดครั้งนี้เป็นปีที่ 9  ทราบว่าในปีแรกๆ  มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งกรรมการไม่เกิน 20  คน  แต่บัณฑิตวิทยาลัยพยายามจัดงานนี้อย่างต่อเนื่อง  จนได้รับคำชมเชยและผลสำเร็จอย่างมากในวันนี้

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 73527
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)