ปลายหนาว  ต้นร้อน  เป็นที่ทราบว่าต้นกัลปพฤกษ์ หรือ กาลพฤกษ์  อันเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะออกช่อไสวทุกปี  ปีนี้พบว่าต้นกาลพฤกษ์ที่อยู่หน้าคณะเทคโนโลยีบานแล้ว  เป็นต้นแรก  ดูต้นแล้วแสดงว่ามีอายุมากจนไม่แน่ใจว่าจะทำหน้าที่นี้ได้อีกกี่ปี