...จ่อหัวด้วยเรื่องส้วมในปั๊ม..คงจะโดนใจหลายๆคน โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ต้องใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษเวลาที่ต้องเดินทางไกล..

      ..จะว่าไป..ส้วมในปั๊มตอนนี้สะอาดกว่าแต่ก่อน เพราะได้โอกาสรณรงค์ชักชวนให้เจ้าของปั๊มหันมาใส่ใจเมื่อตอนประชุมส้วมโลกปีที่แล้วนี่เอง.. ที่ยืนยันได้ว่าสะอาดขึ้น เพราะเมื่อตอนต้นปี 49 กรมอนามัยได้สำรวจส้วมในปั๊มน้ำมันบนถนนทางหลวงเส้นทางหลัก (เลขตัวเดียว) จำนวน 4 สาย พบส้วมในปั๊มผ่านเกณฑ์ส้วมสะอาดมาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัยเพียงร้อยละ 0.14 เท่านั้นเอง  แต่หลังจากที่ได้ชักชวนบริษัทปตท..บางจาก..เชลส์..เอสโซ่..ปิโตรนาส..เจท มาลงนาม MOU กับกรมอนามัยพัฒนาส้วมกันเมื่อเดือนกุมภา 49 ปรากฎว่าผ่านไปได้ 2 เดือน ยอดส้วมในปั๊มตามถนนเส้นทางหลักได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.4 และเท่าที่ทราบตอนนี้..บริษัทก็ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พวกเราๆ ท่านๆได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ..โดยเฉพาะคุณผู้หญิง..