ศสช.อรัญญิกเป็นหนึ่งใน 25 แห่ง ที่เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่ายของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และลักษณะที่ตั้งจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนที่รับผิดชอบ ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และโดยเฉพาะบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ประชาชนยังเห็นความสำคัญน้อย เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นต้น

                ดังนั้นทีมสุขภาพของศสช. โดย พี่ตรี (คุณศรสมน หน.), พี่ตี๋ว(คุณรินดา), พี่สุ(คุณสุพัฒนา), พี่อ้อยจึงเกิดแนวคิดในการจัดทำ คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูกเคลื่อนที่ ขึ้น และเริ่มดำเนินการในหมู่บ้านที่ห่างไกล มาตั้งแต่ ปี 2548 ในครั้งแรกประชาชน แกนนำและผู้บริหารชุมชน ยังเห็นความสำคัญน้อย แต่ด้วยความตั้งใจจริงของทีม ก็ได้พัฒนารูปแบบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมมาตลอด

ปัจจุบัน 2550 เริ่มต้นด้วย ม. 5 บ้านสระสี่เหลี่ยม มีวิธีการดำเนินการดังนี้

1.   ทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

·     ขอเชิญท่านเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี ในวันที่ 18 มกราคม 50 เวลา 8.00 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าวัดสระสี่เหลี่ยม ม. 5 ต. อรัญญิก อ. เมือง จ. พิษณุโลก

·     หมายเหตุ : ในวันที่ท่านมาตรวจ ขอให้ท่านนำหนังสือฉบับนี้ มารับเสื้อฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ฟรี 1 ตัว

2.   อบต. และแกนนำชุมชน/ชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็ง เข้ามาร่วมดำเนินการ

3.   ปรับรูปแบบการดำเนินการ คือ มีการให้บริการเชิงรุกอย่างครบวงจร ดังนี้ ชั่งน้ำหนัก, ส่วนสูง, BMI , วัดความดันโลหิต, เจาะ DTX, สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, ตรวจฟัน และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพรวมถึงให้ความรู้และคำแนะนำในทุกโรค

ศูนย์ ศสมช.ที่เป็นmobile เคลื่อนที่

วัดความดันโลหิต,เจาะเลือด DTXร่วมด้วยค่ะ

เข้าแถวรอซักประวัติก่อนเข้าตรวจมะเร็งปากมดลูก

ตรวจมะเร็งปากมดลูกเสร็จแล้วมารับเสื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งงบประมาณศสช.และ อบต.และท่านรองนายก(เสื้อแดง)ยังบอกอีกว่ามีงบขาดเหลืออะไรให้บอกได้

     สุดท้ายนี้ ดีใจแทนทีมสุขภาพอรัญญิก เพราะความพยายาม และตั้งใจจริงที่จะทำเพื่อประชาชน ในที่สุดก็มีคนเห็น และวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน