ภาพบรรยากาศสดๆ งานนวตกรรม ๒๕๕๐

 เที่ยงกว่าแล้วครับ เดินไปรอบๆงานเก็บภาพและบรรยากาศสดๆมาฝาก

นวตกรรม๒๕๕๐

นักเรียนกล่มนี้สนใจอะไรเอ่ย ลองตามไปดูกันครับ

นวตกรรม๒๕๕๐

เจาะเลือดครับ ดูว่ามีความเส่ยงอะไรด้านโรคเลือด

นวตกรรม๒๕๕๐

ภาพ นักเรียนนั่งพักเตรียมวิ่งดูงาน จดรายงานส่งครู

นวตกรรม ๒๕๕๐

ข้อสังเกตุ หน่วยงานใดมีกิจกรรมสดสด หรือ มีตัวเป็นของทีมงานมอดินแดง แน่นครับ

 

นวตกรรม ๒๕๕๐

ผักสดปลอดสารพิษ ลูกศิษย์ NEC ม.ข นำมาแสดง

นวตกรรม ๒๕๕๐ 

นักเรียนกำลังซ้อมสร้างหุ่นยนตร์ ครับ

JJ2007