ได้ใจ KM

เราได้เตรียมตัวกันในเรื่องของการเก็บเกี่ยวความรู้ จากการแลกเปลี่ยน เพื่อนำมาสกัดเป็นความรู้ที่จะสามารถไปดำเนินการต่อยอดกันได้

 

สืบเนื่องจากบันทึก "เลิกทำ KM แต่หันมาใช้ KM" มาคุยกันแล้วค่ะ กับพี่แต๊ว และหมอศรี

เธอทั้งสองจับงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กเล็ก หรือเด็กปฐมวัย ซึ่งงานจะครอบคลุมกลุ่มเด็กที่มารับบริการที่ Well baby clinic ที่อยู่ในส่วนของโรงพยาบาล และเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีเปิดรับอยู่ทั่วไป

งานทั้งสองนี้มีความรู้ที่ต้องการการพัฒนาต่อยอดในเรื่อง ความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งหลาย โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะ

เราให้ความสนใจตรงกัน ที่ ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งในปีนี้ งานที่กลุ่มนี้จะทำจะมีในเรื่องของ

  • การเตรียมงานร่วมกันระหว่าง ศูนย์อนามัย และทันตบุคลากรระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อการประสานหน่วยงานท้องถิ่น
  • การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
  • การนำประสบการณ์ที่ดำเนินการมาร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เธอทั้งสองสนใจการทำ KM เข้าไปช่วยเสริมการทำงานนี้ โดยเราคุยกันว่า KM จะไปช่วยได้ในเรื่องของ

  • การร่วม share ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ ในเรื่องของการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วม
  • การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อการรับรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
  • การนำประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในตอนปลายปีงบประมาณ 

และสิ่งที่สำคัญ ก็คือ เราได้เตรียมตัวกันในเรื่องของการเก็บเกี่ยวความรู้ จากการแลกเปลี่ยน เพื่อนำมาสกัดเป็นความรู้ที่จะสามารถไปดำเนินการต่อยอดกันได้ละค่ะ

อย่างนี้ จะเรียกว่า ได้ใจ KM หรือปล่าวคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dent's Storyความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

73242

เขียน

18 Jan 2007 @ 12:56
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 17:04
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก