รายงานสด นวตกรรมประจำปี มอดินแดง

 เช้านี้ได้ฤกษ์เบิกฟ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปราณีต บุญมี (ภาพล่าง) ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปราณีต บุญมี

ภาพ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังตัดริบบิ้นเปิดงาน เทคโนโลยีและนวตกรรม ๒๕๕๐ ร่วมกับงานตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑

นวตกรรม๒๕๕๐

ภาพ วงเมโลดิก้า จากอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนวตกรรม ๒๕๕๐

ภาพ ท่านผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเปิด ขวาสุด ท่านอาจารย์สมชาย หนองฮี มาร่วมบรรยายพิเศษ

งานนวตกรรม ๒๕๕๐

ภาพท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านปราณีต ถ่ายรูปกับ ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านเฉลิมชัย (เสื้อเหลือง)

งานนวตกรรม ๒๕๕๐

ภาพ ท่านรองผู้ว่าปราณีต ลงทุนเป็น Subject ตรวจเลือดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย นำโดย รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ซึ่งมีผลงานกว่า ๕๐ เรือง

 งานนี้ชาวมอดินแดงร่วมแรงประสานใจ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยมี"ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ ๒๒ ชิ้น งานลิขสิทธิ์ ๗ ชิ้น และ งานจากศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ๒๐ ศูนย์"

JJ2007