เด็กเป็นนักเลียนแบบตัวยง โดยลองสังเกตเด็กๆที่อยู่รอบตัว จะเห็นว่าเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่โดยทีเราเองไม่ได้สังเกต แต่บางทีจะรู้สึกว่า เอ?ทำไมรู้สึกคุ้นๆกับสิ่งที่เด็กทำและพูดออกมา เมื่อมาทบทวนดูจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนวิดีโอที่เราบันทึกไว้และนำกลับมาเปิดดูอีกครั้ง เพราะมันเป็นพฤติกรรมและคำพูดของเรานั่นเอง โดยเหตุผลที่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสร้างลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเด็ก ถ้าอยากให้เด็กเป็นอย่างไร ก็อยู่ที่พ่อแม่,ผู้ปกครองจะเป็นผู้กำหนดมันขึ้นมา

วันนี้คุณสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กๆของคุณหรือยัง?