เมื่อสักครู่ ผมเกิดไอเดีย..เกี่ยวกับการปรับปรุง การให้บริการของ Mobile Unit ครับ...ผมรู้สึกว่า เราต้องมีการแจกของคนจึงจะเข้ามาร่วมกิจกรรม เช่น คณะวิทยาศาสตร์ จะให้ทำน้ำยาล้างจาน, สบู่ แล้วก็แจกประชาชนกลับบ้าน..., หรืออาจมีการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ (เอารูปมาเอง) แล้วก็แจกกลับบ้าน...

   บางส่วนที่ไม่มีการแจก..หรือแจกบ้างเป็นเอกสาร...ประชาชนเข้าร่วมบริการน้อยและไม่ค่อยเข้าไปหาความรู้...เป็นเพราะไม่มีความคุ้นเคยกับผู้ให้บริการอย่างหนึ่ง....และเป็นอีกประการหนึ่ง...เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนไทยครับ

   คราวนี้ ไหนๆ เราก็จะแจกของแล้ว....อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผมมีไอเดียเสนอดังนี้ครับ

  1. พอประชาชนมาร่วมงาน เราให้มีการลงทะเบียนและแจก Passport (เป็นแผนที่แสดงฐาน..คณะและหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วย) ใครไม่รับก็ได้....ที่ Passport ต้องมีการเขียนชื่อของผู้ที่ถือ Passport ด้วย
  2. Passport จะมีหมายเลขประจำฐานเรียงกันไป ประมาณ ๒๐ ฐาน และมีช่องว่างให้ปั๊มตัวเลข..
  3. ขณะประชาชนรอรับบริการทางการแพทย์..และ ฯลฯ ก็สามารถไปหาความรู้ตามฐานต่างๆ ได้...เมื่อไปสอบถามความรู้พอเป็นพิธีแล้ว..เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็จะประทับหมายเลขประจำฐานให้..
  4. พอสะสมเลขประจำฐานได้ครบตามกำหนด...ก็ไปยื่นขอรับรางวัลครับ....
  5. เช่น มี ๒๐ ฐาน ใครได้ ๑๘-๒๐ คะแนนได้รับของรางวัล ชิ้นที่หนึ่ง... ใครได้ ๑๐-๑๗ คะแนนได้รับของรางวัลชิ้นที่สอง..ใครได้น้อยกว่า ๑๐ คะแนน ได้รางวัลปลอบใจ...อะไรทำนองนี้นะครับ...
  6. ของรางวัลขึ้นอยู่กับงบประมาณครับ..อาจขอรับบริจาคจากคณะก็ได้..น่าจะเป็นของที่ทานได้ หรือ ของน่ารักน่ารัก..หรือของที่เราอุดหนุน OTOP ของสถานที่เราออกหน่วยที่หนึ่ง..เอาไปแจกยังอีกที่หนึ่ง....
  7. ของรางวัลรวม อาจมี วันละ ๕๐ ชิ้น
  8. หรือเราอาจมีรางวัลใหญ่ให้ลุ้นจากการจับสลาก Passport ที่ประทับตราได้ครบสัก ๒-๓ รางวัล เช่น พัดลม, เตารีด, หรือน้ำผึ้งแท้สักขวดก็ได้ครับ

***********************************

   ผมได้ลองคุยกับคุณวิภา..เบื้องต้นแล้ว..ว่าจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อน....หากตกลงในหลักการค่อยกำหนดรายละเอียดครับ..และงบประมาณที่เพิ่มขึ้นครับ

BeeMan

BeeMan