จากบทเพลงสู่ห้วงหนึ่งของความคิด.....

......เพียงเมื่อเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง ....
เราก็พร้อมที่จะกล้าและสิ่งที่ตามมาคือก้าวเดินไปด้วยความมั่นใจ

จะกล้าและก้าว เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่สมหวังและผิดหวัง
ยอมรับทั้งด้านสว่างและมืดของโลก
หมุนตัวเองไปพร้อมกับโลกด้วยใจที่เป็นสุข

ทำหัวใจให้เปิดรับ.... ความคิดก็จะเปิดกว้าง
เปิดโอกาสให้ตัวเองไดเรียนรู้ สิ่งดีๆ ก็จะเข้าถึงใจ

เมื่อความกลัวหายไป…หัวใจจะเป็นสุข
อาศัย"แสงดาวแห่งศรัทธา"นำพาสู่ทางฝัน .

 
 

เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา
คำร้อง - ทำนอง  จิตร  ภูมิศักดิ์
ขับร้อง - วงกรรมาชน

     พร่างพรายแสงดวงดาวน้อยสกาว
ส่องฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกล
ดั่งโคมทองผ่องเรืองรุ้งในหทัย
เหมือนธงชัยส่องนำจากห้วงทุกข์ทน

พายุฟ้าครืนข่มคุกคาม
เดือนลับยามแผ่นดินมืดมน
ดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบน
ปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวาย

ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ
คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้นผืนฟ้ามืดดับเดือนลับละลาย
ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน


ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ
คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้นผืนฟ้ามืดดับเดือนลับละลาย
ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน
ดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราง
สำหรับเนื้อเพลงจากบ้านธรรมดา :