เท่าที่ผมทราบอีกไม่นานใช่มั้ยครับที่จะมีงาน UKM-9 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพนั้น ผมก็ได้เข้าร่วมครับ ครั้งนั้นไปถ่ายภาพ และบันทึกเทปโทรทัศน์ โดยครั้งนั้นผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอาจารย์หมอ วิจารย์ ด้วยนะครับ นับว่าเป็นโอกาสอันดี

 

          ในแต่ละมหาวิทยาลัยทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ผมเชื่อว่ามีความพยายามในการนำ KM เข้าไปใช้ในการพัฒนางานพัฒนาคน และนิสิตนักศึกษาก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะมีการนำระบบการจัดการความรู้เข้าไปพัฒนา โดยในมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น สภานิสิต เป็นหน่วยงานของนิสิตที่นำเอาระบบนี้มาเผยแพร่ให้หน่วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งของพิษณุโลก และ พะเยา (กำลังอยู่ในขั้นบ่มเพาะครับ)

 

          ผมมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ภาคนิสิต โดยใช้เครือข่ายเทา-งาม เป็นเครือข่ายหลักที่จะนำมาผลักดันให้เป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ภาคนิสิต ซึ่งช่วงปลายปีการศึกษา จะมีการประชุมกันของสภานิสิต ๕ สถาบันเทา-งาม โดยจะประชุมกันที่ ม.บูรพา โดยผมพยายามจะจัดวาระนี้ให้เป็นวาระหลัก ซึ่งใกล้ๆคงจะได้รับทราบข่าวกันต่อไป

 

          แต่ตามธรรมชาติของสภานิสิตนักศึกษาที่มีวาระเพียงหนึ่งปี เมื่อหมดวาระเลือกตั้งใหม่ มีผู้บริหารคนใหม่นโยบายใหม่ ไม่มีอะไรรับรองว่า ผู้บริหารรุ่นหน้า จะสานต่อการสร้างระบบการจัดการความรู้รึเปล่า หรือว่าไปพัฒนาด้านอื่น ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ และ เครือข่ายการจัดการความรู้ของสภา เทา-งาม อาจไม่ถึงฝั่งฝัน

          ผมเล็งเห็นว่าเครือข่าย UKM เป็นเครือข่ายที่มีความแข็งแรง มีการจัดกิจกรรม พบปะแลกเปลียนเรียนรู้กันอยู่เสมอ และแทนที่นิสิตจะไปสร้างเครือข่ายใหม่ ผมขอเสนอให้เครือข่าย UKM รับนิสิตเข้าไปในเครือข่ายด้วยได้ไหม โดยการประชุมเครือข่ายในแต่ละครั้ง เช่นครั้งที่จะถึงนี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพ ผมเสนอให้แต่ละมหาวิทยาลัยคัดเลือกนิสิตให้เข้าร่วม มหาวิทยาลัยละ ๔ - ๖ คน (มากน้อยเพียงใดโปรดพิจารณา) เพื่อเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่าย ซึ่งกำหนดหัวปลาให้แตกต่างไปจากบรรดาคณาจารย์ทั้งหลาย และในที่สุดก็คือ สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ภาคนิสิตครับ และในรอบปีก็อาจนำความสำเร็จในภาคนิสิตนักศึกษามาแถลงแก่กันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการไหลเวียนของความรู้ ในด้านต่างๆที่นิสิตเค้าจะมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อสังคมอุดมปัญญา

 

          ผมเสนอนะครับ คิดว่าดี ท่านอาจารย์หรือผู้มีความรู้ใน UKM หรือนอกเครือข่าย ท่านจะว่าอย่างไร โปรดแสดงความเห็นครับ และสุดท้าย อยากฟังความเห็น อาจารย์ JJ ครับ เจ้าภาพปีหน้าท่านว่าอย่างไรครับ