วันครูมาถึง ก็นึกถึงคุณครูที่เคยสั่งสอนมาให้เป็นคนดีของสังคมค่ะ

แล้วเพื่อนๆละ นึกถึงคุณครูว่าอะไรกันบ้างค่ะ