ldlcop

เราโชคดีอีกแล้วที่มีสภาเยาวชนมาช่วยให้กิจกรรมบนเวทีดำเนินไปได้สวย และดีมากเลย  ผู้ปกครองบอกว่า ปีหน้าขอให้เราจัดอีก  แสดงว่าเราจัดได้ดี ก็จะนำเข้าเสนอคณะกรรมการนะคะ