บันทึกไว้สอนตน

1 .  ชาวพุทธบางครั้งอยู่ใกล้พระรัตนตรัยมากเกินไปจึงมองไม่เห็นคำสอน  เท่าที่ศึกษาหลักคำสอนจะไม่ให้ตนใช้ความรุนแรงเลย

 2 .  สิ่งที่ตนไม่รู้นั้นแหละจะนำตนไปสู่ความเห็นแจ้งและเมื่อพิจารณาให้ดีความกลัวก็เป็นเพื่อนที่ดีได้

3 .  ศาสนาเป็นของทุกชีวิตไม่ใช่เป็นของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

 

4 .  ศาสนาเป็นตัวการกระทำไม่ใช่การเรียนหรือการนึกคิดด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว

 

5 .  ศีลธรรมนั้นหรือคือหลักปฏิบัติเป็นกฎเกณฑ์กติกาเพื่อตีกรอบให้สังคมสงบสุข

 

6 .  ตามธรรมชาติแล้วต้องการให้สรรพสิ่งในจักรวาลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพราะไม่มีสิ่งไหนจะอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง

 

7 .  คนเราอย่าฝากเรื่องการปฏิบัติธรรมไว้ในอนาคตว่า  ตนเรียนจบก่อนหรือลูกโตก่อน  เกษียณอายุก่อน  เพราะแท้จริง  ตนมีเพียงขณะนี้  เวลานี้เท่านั้น  ผู้ใดเห็นปัจจุบันคือขณะนี้  ผู้นั้นหมดปัญหา

 

8 .  ความระแวงสงสัยคือโรคของคนนอนไม่หลับ

 

9 .  ความสำเร็จของชีวิตนั้นมันไม่ง่ายเหมือนคิด ๆฝัน ๆ เอาเอง

 

ด้วยความปรารถนาดี

 จาก... umi