สำหรับใครที่อยากได้แผน 10 ไว้ในครอบครอง เอาชนิดเป็นเวิร์ดดิบ ๆ เพื่อสามารถที่จะทำการตัดไปใช้งาน ของหน่วยงานตัวเอง ก็เข้าไปใช้ได้เลยนะครับ

http://www.nesdb.go.th/plan10/book/แผนพัฒนาฯ%20ฉบับที่%2010.zip

แล้วช่วยกันผลักดันให้แผนนี้เป็นแผนที่มีคุณค่าต่อคนไทยให้มากที่สุดนะครับ ช่วยกันเผยแพร่ไปให้มากที่สุด เพราะยังมีอีกหลายคนยังไม่เคยอ่านแผนฯ ซักแผนเดียว ก็เบิกฤกษ์เอาฉบับที่สิบเป็นฉบับแรกที่ได้อ่านและทำความเข้าใจกับแผนฯ นะครับ ประเทศของเราจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน