วันเสาร์ที่ ๑๓ มกรา ๒๕๕๐ วันเด็กสนุก ผู้ใหญ่ก็พลอยร่าเริงไปด้วย กิจกรรมเช่นนี้ทำกันมาทุกปีที่จะสร้างสีสันให้ชีวิต  วันนี้ชาวกศน.แปดริ้วเราจัดงานวันเด็กกัน ๓ วัน ศูนย์กศน.อำเภอบางแห่งก็จัดวันศุกร์ที่ ๑๒  บางแห่งก็จัดวันเสาร์ที่ ๑๓ และบางแห่งก็จัดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เด็กก็ Happy เพราะมีของแจกเยอะ มีกิจกรรมสนุกสนานได้สาระและความบันเทิงควบคู่กัน จัดวันไม่ตรงกันเป็นผลดีต่อเด็กบางคนได้ร่วมงานทุกวันหลังจากไปร่วมงานที่หน่วยงานอื่นจัดในวันเสาร์แล้วก็มาร่วมกับกศน.ในวันอาทิตย์ได้อีกด้วย อย่างงี้มีแต่ได้กับได้เท่านั้น ส่วนผมนั้นก็ได้เหมือนกัน คือได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและนำของที่ได้จากผู้มีใจเอื้ออาทรทั้งหลายไปสมทบแจกที่อำเภอต่าง ๆ ด้วย  วันเสาร์ที่ ๑๓ ไปได้ ๔ อำเภอหรือ ๔ จุด คือ อำเภอเมืองจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ศาลากลางจังหวัด อำเภอบางปะกง อำเภอแปลงยาว และอำเภอราชสาส์น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สำหรับอำเภออื่น ๆ แม้มิได้ไปเยือนด้วยข้อจำกัดของเวลาและระยะทางแต่ก็มั่นใจได้ว่าพวกเราทำกันได้ดีเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เชื่อเช่นนั้น


      ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งภาคราชการภาคเอกชนและบุคคลที่มีจิตอันเป็นกุศลได้มอบสิ่งของจำนวนมากเพื่อแจกจ่ายในการจัดกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชนอย่างล้นหลาม แม้ว่าดูเหมือนเศรษฐกิจจะไม่ดีเท่าไร แต่น้ำใจไม่เคยจืดจาง และขอบคุณมนุษย์งาน กศน.ทั้งหลายที่อุทิศแรงกายแรงใจแก่งาน ...งาน ..งาน

ห้องสมุดปชช.จังหวัดกศน.บางปะกง       กศน.ราชสาส์นกศน.แปลงยาว