ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน  ได้กล่าวถึงการทำงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม แก่หัวหน้าโครงการจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อตอนประชุมวันที่ 12 มกราคม 2550 ว่า ..อยากให้แต่ละคนทำงานโครงการบริการวิชาการเหมือนห่วง(โซ่)เพื่อให้อาจารย์หรือคนอื่น ๆ ได้ร่วมกันเกี่ยวเกาะต่อได้  ซึ่งอาจเป็นการทำงานแบบต่อยอด หรือร่วมกันทำงานแบบบูรณาการก็ย่อมได้..

                                                                                        -น้อง-