ต่อจากบันทึกเรื่อง KM นักศึกษา (4) : กว่าจะได้ "เรื่องเล่า"  ตอนนี้ก็ถึงเวลาของเรื่องเล่าแล้วค่ะ

เป็นเรื่องเล่าจากสองสาวน้อยจาก  ม.อ. วิทยาเขตตรัง      น้องคนแรกเล่าว่า    กิจกรรมที่ประทับใจคือ     ที่หอพักมีการจัดกลุ่มติว  "เพื่อนช่วยเพื่อน   พี่ช่วยน้อง"   โดยจะเชิญพี่ๆ (หรือเพื่อนๆ)     ทั้งที่พักในหอพักเดียวกันและจากที่อื่น    วิชาที่ติวก็เป็นวิชาที่ยากๆ  เช่น   คณิตศาสตร์   สถิติ  และภาษาอังกฤษ    ส่วนใหญ่จะจัดในตอนเย็นหลังจากที่ว่างจากกิจกรรมอื่นๆ แล้ว   โดยจัดที่ห้องกิจกรรมรวมของหอพัก     กิจกรรมนี้เป็นความต้องการของน้องๆ  และเพื่อนๆ  ในหอพัก    โดยกรรมการหอพักเป็นคนช่วยกันคิดรูปแบบและจัดหาติวเตอร์

ส่วนน้องอีกคนเสริมว่า     ประทับใจกลุ่มติวนี้เหมือนกันค่ะ     และมีเพิ่มเติมคือ     นอกจากติววิชาทั่วไปแล้ว    ยังมีจัดติวเฉพาะกลุ่ม    เป็นวิชาเฉพาะสำหรับคณะนั้นๆ

น้องทั้งสองคนบอกว่า    ความสำเร็จของกิจกรรมคือ    มีน้องๆ เพื่อนๆ มาร่วมติวกันพอสมควร    และได้คะแนนสอบที่ดีขึ้นค่ะ

ดู ๆ แล้ว....นักศึกษาทั้งสองคนนี้    น่าจะเป็นเด็กเรียนทั้งคู่    การจัดกลุ่มติว  เป็นเรื่องธรรมดานะคะ   ใครๆ ก็ทำกัน    แต่ถ้าจัดในหอพัก     ก็จะทำให้บ้านหลังที่สองแห่งนั้นได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้     นอกจากจะทำให้คะแนนสอบของทั้งคนติวและคนถูกติวดีขึ้นแล้ว      ถือว่าเป็นการสอนให้รู้จักแบ่งปันความรู้   ไม่เป็นคน "ขี้หวง"