การวิจัย เป็น "เครื่องมือ" ในการ "ค้นหา"ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Scientists)   และเป็นเครื่องมือในการ "พัฒนาสิ่งประดิษฐ์"ของนักวิทยาศสตร์ประยุกต์ (Applied Scientists)

เทคโนโลยี คือ "การนำองค์ความรู้บริสุทธิ์" จาก "คลังความรู้"ของนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ "ไปใช้" แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเรา"ให้ดีขึ้น"กว่าเดิม

องค์ความรู้บริสุทธิ์(กฎ): "ถ้าสารถูกความร้อนแล้วสารจะขยายตัว"

การนำกฎนี้ไปใช้หรือเทคโนโลยี : "วิศวกรเอาเหล็กเป็นท่อนๆมาวางต่อกันเป็นรางรถไฟ โดยเว้นรอยต่อให้ห่างพอเหมาะกับการขยายตัวเมื่อเหล็กถูกความร้อนจากดวงอาทิตย์"

กฎ : "ถ้าพื้นมีระดับสูงต่ำต่างกัน ณ ที่บริเวณแรงโน้มถ่วงของโลก แล้ว ของเหลวที่ระดับสูงกว่าจะไหลไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า"

การนำกฎนี้ไปใช้ควบคุมหรือเทคโนโลยี : "สร้างเขื่อนกั้นน้ำ"

เครื่องจักรรถยนต์ ๑ เครื่อง  จะต้องใช้กฎต่างๆ มากมายมาสร้าง !

ถ้างั้น  เครื่องบิน ๑ ลำเล่า  จะต้องใช้กฎมากมายสักขนาดไหน? !

และ ยานอวกาศเล่า !!!

เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้ามากในประเทศอุตสาหกรรม !  ที่เน้น "การค้า"  เพื่อ "กอบโกยเงินเข้ามาสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศของพวกเขา !!  ประเทศใดไม่สนใจเทคโนโลยี  ก็ล้าหลัง !  ยากจน !!

ประเทศเราก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม !  เราจะหนีส่งนี้ได้หรือ ?!!

มหาวิทยาลัย  เป็นเครื่องมือ "สร้างคนกลุมนี้"  กลุ่ม "นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์"  หรือ "Technologists" !

ณ บัดนี้  มหาวิทยาลัยของเรายืนอยู่ที่จุดไหน ครับ ?