แม้แต่จะหายใจก็ยังยากแต่ที่ยากกว่าคือการทำให้สม่ำเสมอเหมือนเขาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเรา   ช่วงปลายๆปีที่ผ่านมา Kead มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการการฝึกพลังคอสมิกเพื่อการรักษาของคุณย่าเยาวเรศ การฝึก Pilates เพื่อดูแลกล้ามเนื้อ ของอาจารย์วันทนีย์ และการฝึกไทเก๊กของอาจารย์มงคล ศรีวัฒน์ จากการฝึกทั้งสามอย่างคนละเวลานี้ทำให้เราได้เรียนรู้และทราบว่า สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์ กับการหายใจอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ซึ่งการจะทำให้ได้ดีมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยสติและสมาธิเป็นอย่างมาก ก่อนทำเรารู้สึกเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ พอลงมือปฏิบัติเราจึงสัมผัสได้ว่าไม่ใช่สิ่งง่าย และไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะทำได้ก็ได้ เมื่อทำได้แล้วต้องฝึกฝนเพราะถ้าไม่ฝึกพลังที่สร้างไว้ได้ในระดับหนึ่ง จะถดถอยและหายไปต้องเริ่มต้นใหม่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าทำได้ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้คนได้ในระดับหนึ่ง เชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนควรลองไปฝึกทำดู เพราะทุกอย่างจะประจักษ์ได้ด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น สิ่งที่ได้รับจากการฝึกนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าในธรรมชาตินั้นยังคงมีสิ่งดีๆอีกมากมาย ได้รับรู้พลังในตัวเองและนำมาจัดการให้สมดุลได้อย่างไร มันเหมือนกับว่าเราได้เข้าถึงความดี...ความจริง...และความงามของชีวิต