พอดีได้อ่านจากการตอบแสดงความคิดเห็นของ

ying เมื่อ ส. 13 ม.ค. 2550 @ 21:43 จาก 203.172.89.102 ลบ
  • ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าความรักคืออะไร 
  • เป็นข้อสงสัยของหลาย ๆ คนว่า "รัก" คืออะไร  ทำไมต้องรัก  และรักเพื่ออะไร
  • ใช่อย่างที่คุณแผ่นดินบอกค่ะ "ความรักเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอ"  หากเรารู้จักที่จะรัก

 ทำให้เกิดความสงสัยค่ะ และต้องการหาคำตอบที่ชัดเจนให้กับตัวเองค่ะ